Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân (4)

Trong lý luận Ngũ tính tướng trạch, Ngũ tính nhân trạch đồ có vai trò rất quan trọng. Đó là phương pháp lý luận được vận dụng khá nhiều trong thuật Ngũ tính tướng trạch trong phong thủy học. Dưới đây là sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân – 12 tháng.

Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

 

Trạch đồ dành cho người họ Thương

Tháng giêng – Dần

Làm nhà tháng giêng thì chủ về con út, cháu chắt bị hại. Nếu làm hướng Dần thì trước sướng sau khổ, suốt ba năm hại đến gia trưởng.

Tháng hai – Mão

Làm nhà tháng hai thì trong vòng năm năm có tang, khắc tài. Làm hướng Mão thì hại gia trưởng, con cháu, khắc tài. Sáu năm sau thì gặp hỏa hoạn mà phải sống cảnh cô độc. Tám năm sau không thể trụ nổi, phải chuyển đi gấp.

Tháng ba – Thìn

Làm nhà tháng ba thì con cháu được phú quý, phát về điền trạch. Làm hướng Thìn thì con cháu được phú quý, của cải nhiều, nhân khẩu tăng. Sau 40 năm thì nghèo, nhưng cuối đời cuộc sống cũng ổn. Trong 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm đầu không gặp chuyện ngang trái.

Tháng tư – Tỵ

Làm nhà tháng tư thì hại gia trưởng. Làm hướng Tỵ trong 3 năm hại gia trưởng, 6 năm cô độc.

Tháng năm – Ngọ

Làm nhà tháng năm thì trong 5 năm đại hung. Làm hướng Ngọ thì không tốt, 3 năm hại mẹ, 6 năm hại con cháu.

Tháng sáu – Mùi

Làm nhà tháng sáu thì đại hung, tuyệt tự. Làm hướng Mùi thì sướng trước khổ sau, hại đến gia trưởng.

Tháng bảy – Thân

Làm nhà tháng bảy thì không tốt cho con cháu. Làm hướng Thân thì bình thường, không có gì nổi bật.

Tháng tám – Dậu

Làm nhà tháng tám thì trong 6 năm hại tới ba người, sướng trước khổ sau. Làm hướng Dậu thì con cháu nghèo khổ, hay tranh cãi, khắc tài, đại hung.

Tháng chín – Tuất

Làm nhà tháng chín thì hại đến cha mẹ. Làm hướng Tuất thì được phú quý, 12 năm sau thì suy.

Tháng mười – Hợi

Làm nhà tháng mười con cháu được phú quý. Làm hướng Hợi đại cát, phát về điền trạch, sinh được quý tử.

Tháng mười một – Tý

Làm nhà tháng mười một được phú quý, phát về điền trạch, sinh được quý tử. Làm hướng Tý thì của cải nhiều, sinh được quý tử.

Tháng mười hai – Sửu

Làm nhà tháng mười hai đại hung. Làm hướng Sửu thì chưa đầy 3 năm sẽ mất nhà, ảnh hưởng tới mọi người trong nhà.

Tham khảo thêm bài viết Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân (3) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời