Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân (3)

Trong lý luận Ngũ tính tướng trạch, Ngũ tính nhân trạch đồ có vai trò rất quan trọng. Đó là phương pháp lý luận được vận dụng khá nhiều trong thuật Ngũ tính tướng trạch trong phong thủy học. Dưới đây là sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân – 12 tháng.

Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân

 

Trạch đồ dành cho người họ Cung

Tháng giêng – Dần

Làm nhà tháng giêng có người bị chết, đại hung. Nếu làm hướng Dần thì ba năm sau gặp đại hạn.

Tháng hai – Mão

Làm nhà tháng hai thì trong vòng ba năm có tang. Làm hướng Mão thì trong ba năm đại hung, hỏa hoạn, hại đến gia trưởng.

Tháng ba – Thìn

Làm nhà tháng ba thì hại đến gia trưởng. Làm hướng Thìn thì trong ba năm đại hung, con cháu bị chết, tiền của tiêu tán. Nên chuyển sang hướng tốt.

Tháng tư – Tỵ

Làm nhà tháng tư thì con cháu được phú quý. Làm hướng Tỵ thì con cháu phát về điền trạch, của cải nhiều, nhân khẩu tăng. Năm năm sau rất giàu, sáu năm sau tình hình hơi xấu đi, nhưng nói chung vẫn rất tốt.

Tháng năm – Ngọ

Làm nhà tháng năm thì đại cát, đông con nhiều cháu. Làm hướng Ngọ thì được phú quý, phát về điền trạch, của cải nhiều.

Tháng sáu – Mùi

Làm nhà tháng sáu thì hại đến gia trưởng và gia mẫu, hao tốn tiền của. Làm hướng Mùi thì được phú quý, của cải nhiều, nhân khẩu tăng.

Tháng bảy – Thân

Làm nhà tháng bảy thì hại đến gia trưởng, ba năm sau thì suy, sướng trước khổ sau. Làm hướng Thân thì được phú quý, bốn năm sau phát về điền trạch, đại cát.

Tháng tám – Dậu

Làm nhà tháng tám thì tám năm sau sẽ chết, sướng trước khổ sau, cát hung bất định. Làm hướng Dậu thì được phú quý, phát về điền trạch.

Tháng chín – Tuất

Làm nhà tháng chín thì bệnh tật nhiều. Làm hướng Tuất thì trong sáu năm có thay đổi, trong năm năm có tang.

Tháng mười – Hợi

Làm nhà tháng mười thì được phú quý, con cháu vinh hiển. Làm hướng Hợi thì trong ba năm hại đến súc vật, sáu năm sau phải sống trong cảnh cô quả.

Tháng mười một – Tý

Làm nhà tháng mười một ảnh hưởng xấu đến tính mạng. Làm hướng Tý thì ba năm hại đến gia trưởng, con cái bị chết.

Tháng mười hai – Sửu

Làm nhà tháng mười hai hại đến gia trưởng. Làm hướng Sửu được phú quý, trồng trọt thuận lợi, sáu năm sau thì suy.

Tham khảo thêm bài viết Sự cát hung khi làm nhà của Ngũ tính nhân (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời