Sự cát hung của Minh Đường

Minh Đường là nơi ngày xưa vua chúa tiếp các bá quan văn võ, hay tổ chức các hoạt động tế lễ, thi cử. Minh Đường trong phong thủy chỉ nơi có sinh khí hội tụ. Có rặng núi bao quanh, dòng nước chảy uốn lượn trước nơi lai long kết huyệt. Sự cát hung của Minh Đường của thời xưa và ngày nay cũng khác nhau.

Sự cát hung của Minh Đường

Sự cát hung của Minh Đường

Minh Đường thời xưa

Minh Đường là nơi Đế vương thời Tiên Tần tiếp đón chư hầu và tổ chức các hoạt động tế lễ. Vốn là nơi Đế vương bàn chính sự với quần thần. Trong “Lễ ký” có một thiên “Minh Đường vị”, đề cập đến cách thức và lễ nghi ở Minh Đường.

Trong “Sử ký – Thiên quan thư” có viết: “Tâm là Minh Đường, đại tinh thiên vương.” Tức coi sao Tâm là Minh Đường trên trời. Triều nhà Hán và nhà Đường của Trung Hoa cổ đại đều từng nghĩ đến việc trùng tu Minh Đường. Nhưng do không thống nhất được quan điểm về cách thức của nó nên công cuộc tu sửa không thành.

Minh Đường trong phong thủy học

Trong phong thủy học, khoảng không trước cửa nhà hoặc khoảng không trước mộ được gọi là nơi địa khí tích tụ. Minh Đường phải sạch sẽ, thoáng đãng, tàng phong và tụ khí. Muốn xem đất thì trước tiên phải xem Minh Đường. Sau đó điểm huyệt để đạt mục đích đón cát tránh hung.

Minh Đường có thể phân thành tiểu Minh Đường, trung Minh Đường (nội Minh Đường), đại Minh Đường (ngoại Minh Đường). Đại Minh Đường chỉ phía trước long huyệt, ngoài án sơn, nơi Thủy tích tụ. Trung Minh Đường chỉ khu đất bằng phẳng có thế trái Thanh Long, phải Bạch Hổ ôm ấp trước long huyệt. Tại khoảnh đất hơi thấp quanh huyệt vị, khi mưa có nước từ trên chảy xuống rồi rẽ sang hai bên. Sau đó hội tụ tại chính giữa ở bên dưới huyệt vị chính là tiểu Minh Đường.

Phàm là những mảnh đất phú quý đều có cả nội Minh Đường và ngoại Minh Đường. Minh Đường luôn coi trọng yếu tố tàng phong tụ khí. Nước phải chảy uốn lượn, nếu không chảy uốn lượn thì cũng phải có thủy khẩu.

Minh Đường và hình thế của núi có mối quan hệ mật thiết. Vì vậy cần đảm bảo tỷ lệ thích hợp. Mạch núi từ xa đến thì Minh Đường rộng. Mạch núi ở gần thì Minh Đường hẹp. Nếu Minh Đường quá thoáng đãng thì sinh khí dễ tiêu tán. Nếu Minh Đường quá chật hẹp thì phúc lộc không được bền lâu.

Tham khảo thêm bài viết Tính chất cát hung qua hình dáng của nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời