Song tinh hội tọa: Vượng sơn không vượng hướng, vượng đinh không vượng tài

Song tinh hội họa, tức chỉ vượng tinh đương lệnh của Sơn bàn và Hướng bàn cùng bay tới tọa sơn. Cách cục này vượng sơn không vượng hướng, vượng đinh không vượng tài. Là cách cục thường gặp trong Phong thủy Huyền Không.

Thế nào là Song tinh hội họa

Thế nào là Song tinh hội họa

Thế nào là Song tinh hội họa

 

Khi vượng tinh đương lệnh của Sơn tinh và Hướng bàn cùng bay tới tọa sơn thì gọi là Song tinh hội họa. Vì vượng tinh của Sơn bàn và Hướng bàn đều đóng ở phương tọa. Nên thủy không vượng mà sơn vượng, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài vận, cách cục này chủ tài vận kém, nhân khẩu đông đúc. Nếu phương tọa có nước, bên ngoài hồ nước lại có núi thì chủ vượng cả đinh lẫn tài. Nhưng đinh vượng hơn tài. Nếu chỉ có núi mà không có nước thì chủ người đông ít của. Cách cục Song tinh hội tọa phạm thượng sơn. Cho nên cũng được gọi là cục “thượng sơn”.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp bởi chuyên gia tại đây!

Địa hình thích hợp với Song tinh hội tọa

Cách cục song tinh hội tọa phải lập cục tọa nước. Vì vượng tinh đương lệnh của đinh lẫn tài đều ở phía sau. Cách cục này thích hợp nhất với địa hình phía sau có ao hồ. Và lại có rặng núi, gò đồi ở phía xa, phía trước là cánh đồng bao la.

Nhà ở thành thị khi gặp cách cục này: Nếu phía sau nhà có bãi đất trống, hồ nước, vườn hoa, phía xa lại có nhà cao tầng là cách tốt nhất. Nếu không có hồ nước vườn hoa vườn hoa thì có thể thay  bằng đường quốc lộ, hoặc cửa sau thông ra đường quốc lộ. Về độ cao của công trình, tốt nhất công trình phía trước nên thấp hơn, còn công trình phía sau thì trước thấp sau cao.

Nếu đó là nhà 6 tầng thì tòa nhà phía trước tốt nhất là 5 hoặc 6 tầng. Tòa nhà phía sau xa hơn là 4,5 tầng. Kế đến là 7,8 tầng trở lên. Phải nắm được quy tắc chung, đó là: Nước trước núi sau là hợp cục. Nếu có nước mà không có núi thì vượng tài mà thiếu đinh. Có nước mà không có núi thì là vượng đinh phá tài.

Tham khảo ứng dụng xem phong thủy nhà ở tại đây !

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời