Song tinh hội hướng: Vượng hướng không vượng sơn, vượng tài không vượng đinh

Song tinh hội hướng tức chỉ vượng tinh đương lệnh của Sơn bàn và Hướng bàn cùng bay tới hướng. Cách cục này vượng hướng không vượng sơn, vượng tài không vượng đinh là cách cục thường gặp trong Phong thủy Huyền Không.

Thế nào Song tinh hội hướng

Thế nào Song tinh hội hướng

Thế nào Song tinh hội hướng

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây !

Khi vượng tinh đương lệnh của Sơn bàn và Hướng bàn cùng bay tới hướng thì gọi là “Song tinh hội hướng”. Vì vượng tinh của Sơn bàn và Hướng bàn đều đóng ở hướng. Nên sơn không vượng mà hướng vượng, hướng ứng với thủy, sơn quản nhân đinh, thủy quản tài vận. Do vậy, cách cục này chủ nhân khẩu thưa  thớt, tài vận vượng. Nếu phía trước có nước, bên ngoài hồ nước lại có núi thì đó cách cục vượng cả đinh lẫn tài. Tuy nhiên tài vượng hơn đinh. Nếu phía trước chỉ có nước mà không có núi thì tài vận vượng, neo người. Tức vượng tài không vượng đinh. Cách cục Song tinh hội hướng phạm hạ thủy, cho nên cũng gọi là cục “hạ thủy”.

Địa hình thích hợp với Song tinh hội hướng

Thế nào Song tinh hội hướng-1

Thế nào Song tinh hội hướng-1

Tham khảo ứng dụng xem phong thủy nhà ở miễn phí tại đây !

Cách cục Song tinh hội hướng thích hợp nhất với địa hình “hồi long cố tổ”. “Hồi long cổ tổ” tức chỉ thế núi, long mạch tự nhiên xuống thấp, ngang với vùng đồng bằng. Phía trước nhà rộng rãi, có ao hồ. Hoặc có nước từ trên cao tự nhiên chảy ngang xuống dưới. Ngoài ra, lại có ao hồ hình vuông, hình tròn bao quanh. Cạch hồ nước lại có rặng núi nhấp nhô.

Ở thành thị, có thể  coi đường cái là thủy, coi nhà cao tầng và rừng cây ở phía xa là sơn. Có núi không có nước thì vượng đinh không vượng tài, có nước không có núi thì vượng tài không vượng đinh. Ngoài ra, cũng cần lưu ý sơn  ở phái trước không được gây  cảm giác bị chèn ép.

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời