Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Phân tích trạch vận

Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Sơn Tuất hướng Thìn tọa Tây Bắc triều Đông Nam

Nhà sơn Tuất hướng Thìn trong vận 8 là cách cục Thượng sơn hạ thủy. Nên sử dụng hình cục tọa không triều mãn. Tuy nhiên nhà này lại là toàn cục liên châu tam ban quái, nên có thể hóa giải hung do cách cục Thượng sơn hạ thủy mang lại, song vẫn cần hai phương sơn hướng hợp hình cục mới tốt. Phương sơn có nước thanh tú, phía sau có nước lại có núi . Phương hướng cũng có núi hợp cục, như vậy đinh tài mới có thể cùng vượng. Cửa chính của ngôi nhà nên mở ở cung Càn, chủ nhân đinh hưng vượng. Nếu mở ở cung Cấn, cung Đoài thì tài hưng vượng, nhân đinh cũng cát. Không nên mở ở các cung vị khác. Thêm đinh vào năm Tuất, Hợi, Sửu, Dần, Thìn, Tỵ thì đại cát. Không nên thêm đinh vào năm Tý, Mão, Mùi, Thân.

Cung Ly

Nhị Hắc, Tứ Lục bay tới. Nhị Hắc là sao Bệnh Phù, Tứ Lục là sát tinh. Bởi vậy, phương này nên yên tĩnh. Nếu có núi cheo leo, hiểm trở, nước chảy xiết thẳng tới hoặc có góc tường của tòa nhà bên cạnh chĩa vào thì chủ xuất hiện phụ nữ hung tợn, gia nghiệp suy bại, người trong nhà dễ mắc bệnh về tử cung, tì vị, vú.

Cung Đoài

Hướng tinh Cửu Tử bay tới. Cửu Tử là sao sinh khí. Nếu phương này có nước thanh tú ở phía xa thì chủ phát tài trong vận 9. Nếu có núi hung ác thì chủ gia nghiệp suy bại, sinh ra kẻ ngu ngốc, gàn dở.

Cung Cấn

Tam Bích Nhất Bạch bay tới. Nhất Bạch là sao thượng nguyên thống lĩnh, là sao sinh khí xa. Bởi vậy, nếu nơi này có nước thanh tú, như ao hồ, sông suối hay nước ba nhánh thì chủ vượng tài. Nơi này kỵ có núi cao chèn ép, nếu có thì người trong nhà sẽ mắc bệnh về tai. Nếu phương này có núi có núi thám đầu sẽ sinh ra kẻ đạo tặc.

Cung Khảm

Tam Bích, Ngũ Hoàng bay tới. Đây là tổ hợp suy tinh. Bởi vậy, nơi này nên yên tĩnh, kỵ có hình sát. Nếu có núi cao hung dữ, nước bẩn, nước chảy xiết , chủ xuất hiện đạo tặc, côn đồ, phá bại gia nghiệp.

Cung Khôn

Tứ Lục bay tới, là tổ hợp sát tinh. Phương này nên yên tĩnh, rộng rãi. Nếu có núi dữ, nước hung, chủ nhà có người tự sát, bị giết, không có lợi cho mẹ chủ nhà.

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời