Suy đoán vận nhà: Sơn Canh hướng Giáp tọa Tây hướng Đông

Sơn Canh hướng Giáp tọa Tây hướng Đông

Sơn Canh hướng Giáp tọa Tây hướng Đông

Sơn Canh hướng Giáp tọa Tây hướng Đông

Phân tích trạch vận

Nhà Sơn canh hướng Giáp trọng vận 8 là cách cục Song tinh hội hướng. Cách cục của ngôi nhà này là hai sao Bát Bạch gặp Vũ Khúc. Hợp cách cục “Kim cứng gặp Thổ”, chủ phú. Bát Bạch và tam Bát Bạch thuộc nguyên đán bàn hợp thành cách cục sinh thành, chủ quý. Phương hướng cần có nước tú uốn lượn, hoặc ao hồ. Phía sau nước có núi, chủ phú quý cùng đến và dài lâu. Tọa sơn có sao sát khí, nạn tinh bay đến. Nên bằng phẳng, rộng rãi, kỵ có núi và nước tại phương này. Nếu không chủ gia nghiệp suy bại, mọi việc không thuận lợi. Nếu gặp ước phản cung, núi quay lưng, núi thám đầu, cột cầu thì chủ nhà xuất hiện đạo tặc, ăn mày. Nếu có núi cao chèn ép lại càng hung, chủ chết chóc, gặp họa hình sát, tai nạn xe cộ, còn mắc bệnh về chân tay, gan mật, phổi, cổ họng, lưỡi, ruột già.

Cửa chính của ngôi nhà nếu mở ở cung Chấn, chủ tài nguyên hưng vượng, nhân đinh phát đạt, mọi việc thuận lợi. Nếu mở ở cung Khảm, chủ xuất hiện văn nhân, chí sĩ, đinh tài đều vượng. Còn mở ở cung vị khác thì hung. Thêm đinh vào năm Tý, Mão là cát nhất. Tiếp đến là năm Mùi và Thân, các năm khác đều hung.

Cung Cấn

Tam Bích, Tứ Lục bay tới, là tổ hợp sát tinh. Do vậy, phương này nên yên tĩnh, rộng rãi, kỵ có núi và nước. Đặc biệt, nếu có núi ác nước dữ, núi cao chèn ép, nước dữ xung xạ thì chủ gia nghiệp suy bại. Trong nhà xuất hiện kỹ nữ, đạo tặc, ăn mày, hơn nữa còn mắc bệnh về tay chân, tì vị, gan mật.

Cung Khảm

Sơn tinh Lục Bạch, hướng tinh Nhất Bạch. Là tổ hợp Văn Xương 1-6. Nếu có phương này có nước thanh tú, hoặc có minh đường, nước ba nhánh, lại hợp với Thành môn quyết, chủ về khí tụ lâu dài trong nhà, quý sánh Vương Tạ.

Cung Tốn

Sinh khí sơn tinh Cửu Tử bay tới. Nếu phương này có núi ở phía xa hoặc có tòa nhà cao tầng, chủ xuất hiện người tài giỏi, thông minh, như luật sư, quan tòa, bác sĩ ngoại khoa, nhân tài quân sự. Nếu phương này có nước chảy, như nước ba nhánh, ao hồ, sông suối, chủ gặp họa hoạn, người trong nhà dễ mắc bệnh về thần kinh, tay chân, đốt sống lưng, hoặc bị tàn tật, thương tích.

Cung Khôn

Sơn tinh Thất Xích, hướng tinh Cửu tử bay tới. Cửu tử là sao sinh khí. Bởi vậy, nếu nơi này có nước thanh tú ở phía xa, thì sau khi vào vận 9, tài vận hanh thông. Nếu có núi cao thì chủ bại tài, gặp họa hoạn. Mẹ chủ nhà có bệnh, người trong nhà dễ mắc bệnh về huyết quản, tử cung, tì vị.

Cung Càn, cung Ly

Nhị Hắc Ngũ Hoàng bay tới. Nhị là Bệnh phù, Ngũ hoàng là sát khí. Bởi vậy, phương này nên yên tĩnh, rộng rãi, kỵ có núi và nước. Đặc biệt núi dữ, nước xấu, chủ xuất hiện người góa bụa, cô đơn. Người trong nhà dễ mắc bệnh tim mạch, eo, chân, tỳ vị, phổi, mắt.

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời