Sinh và khắc, tỷ hòa: Năm mối quan hệ cát hung của Sơn tinh và hướng tinh

Trong Huyền không phi tinh bàn, có tổng cộng năm mối quan hệ giữa sơn tinh và hướng tinh. Chính là sinh nhập, sinh xuất, khắc nhập, khắc xuất và tỷ hòa. Dựa vào năm mối quan hệ này có thể tiến hành suy đoán cát hung.

Tham khảo khóa học xem phong thủy sơ cấp tại đây!

Sinh và khắc của tọa sơn

Sinh và khắc của tọa sơn

Sinh và khắc của tọa sơn

Tại vị trí tọa sơn, sơn tinh là góc chính, hướn tinh là góc phối. Dựa vào mối quan hệ Ngũ hành sinh khắc. Nếu sơn tinh được hướng tinh sinh. Khắc thì gọi là sơn tinh nhập, sơn khắc nhập, là cát. Ngược lại, nếu sơn tinh đi sinh, đi khắc hướng tinh thì gọi là sơn sinh xuất, sơn khác xuất, là hung. Như tổ hợp phi tinh tọa sơn 1-3, Nhất Bạch Thủy tinh là sơn tinh, Tam Bích Mộc tinh là hướng tinh. Nhất Bạch thuộc thủy, Tam Bích thuộc Mộc. Sơn tinh sinh hướng tinh, gọi là sơn sinh xuất, phán đoán là đúng.

Sinh và khắc của đầu hướng

Tại vị trí hướng, hướng tinh giữ vai trò chủ yếu, sơn tinh giữ vai trò phụ trợ. Dựa vào mối quan hệ Ngũ hành sinh khắc, nếu hướng tinh được sơn tinh sinh, khắc thì gọi là hướng sinh nhập, hướng khắc nhập, là cát. Ngược lại, nếu hướng tinh đi sinh, đi khắc sơn tinh thì gọi là hướng sinh xuất, hướng khắc xuất, là hung. Ví như tổ hợp phi tinh tại hướng là 2-4, Nhị Hắc thổ tinh là sơn tinh. Tứ Lục Môn tinh là hướng tinh. Nhị Hắc thuộc Thổ, Tứ Lục thuộc Mộc, Mộc khắc Thổ, hướng tinh khắc sơn tinh.  Bởi vậy, là hướng khắc xuất, phán đoán là hung.

Tỷ hòa là gì?

Nếu sơn tinh và hướng tinh có thuộc tính Ngũ hành giống nhau thì gọi là tỷ hòa. Như Càn Kim gặp Đoài Kim, Chấn Mộc gặp Tốn Mộc, Cấn Thổ gặp Khôn Thổ. Đây đều là quan hệ tỷ hòa. Nếu ở tọa sơn thì gọi là sơn tỷ hòa. Nếu ở phương hướng thì gọi là hướng tỷ hòa. Mối quan hệ tỷ hòa đều cát.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời