Sao lại kiêng kỵ tháng cô hồn khi đây là tháng con người có lòng từ bi nhất?

Theo tín ngưỡng dân gian, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân. Làm gì cũng xui xẻo. Nên kiêng làm trăm việc đại sự. Phong tục này được truyền từ đời này sang đời khác. Vậy tại sao lại kiêng kỵ tháng cô hồn khi đây là tháng con người có lòng từ bi nhất?

Sao lại kiêng kỵ tháng cô hồn khi đây là tháng con người có lòng từ bi nhất?

Sao lại kiêng kỵ tháng cô hồn khi đây là tháng con người có lòng từ bi nhất?

Dù là lễ Vu Lan, lễ cúng cô hồn hay lễ xá tội vong nhân thì rằm tháng 7 đều thể hiện nét đẹp nhân văn cả về đạo lẫn đời. Đây là nét tâm linh đặc sắc của người Á Đông.

Chưa bao giờ con người lại dũng cảm gạt bỏ mọi sự sợ hãi với thế giới tâm linh, ma quỷ. Để đén gần họ như tháng cô hồn. Các nghi lễ dâng hương thể hiện thiện chí của con người trong việc xây dựng sự đồng cảm giữa 2 thế giới.

Mọi sinh mệnh dù sống hay chết đều được thứ tha và tôn trọng. Dù từng gây nghiệp hay không, có công hay có tội. Đây cũng là dịp để già, trẻ, gái, trai nhận thức về chữ hiếu và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đối với đấng sinh thành và ông bà tổ tiên. Bất kể họ còn tại thế hay đã khuất.

Khi chúng ta làm việc từ bi hỷ xả như vậy, tại sao lại sợ bị các vong hồn quấy phá để rồi kiêng kỵ đủ thứ?

Đây là đạo lý làm người tuyệt vời mà xã hội hiện đại đến đâu cũng không thể thay đổi. Bởi vậy, chúng ta nên giữ gìn truyền thống cha ông để lại, phát huy nó theo hướng văn minh, tích cực.

Tham khảo thêm bài viết Xây nhà và chọn ngày lành tháng tốt tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời