Quy tắc lập hướng trong dương trạch

Khi lập hướng trong dương trạch, cần chú ý các quy tắc sau :

Nguyên tắc thứ nhất lập hướng trong dương trạch

Cố gắng lập chính hướng. Trong trường hợp không thể lập chính hướng thì mới suy xét tới lập kiêm hướng.

Khi lập chính hướng, không những cần chú ý tới góc độ, còn cần quan sát vượng tinh đương vận và vận tinh sinh khí.Cố gắng đặt ngôi nhà ở vào thời điểm vượng tinh đương vận xuất hiện.

 

Nguyên tắc thứ nhất lập hướng trong dương trạch

Nguyên tắc thứ nhất lập hướng trong dương trạch

 

Bạn có thể tham khảo khóa học sơ cấp tại đây

Nguyên tắc thứ hai lập hướng trong dương trạch

Trong trường hợp không thể lập chính hướng thì lập kiêm hướng. Khi lập kiêm hướng, cần chú ý tới sự khác biệt giữa có thể kiêm và không thể kiêm.

Nguyên tắc thứ ba lập hướng trong dương trạch

Nguyên tắc thứ ba lập hướng trong dương trạch

Nguyên tắc thứ ba lập hướng trong dương trạch

 

Tuân thủ quy tắc phân kim. La bàn phân thành 24 sơn.Mỗi sơn gồm 5 ô nhỏ, mỗi ô nhỏ 3  độ, mỗi ô tức là một phân kim, 24 sơn có tổng cộng 120 phân kim.

Chẳng hạn 5 phân kim của Tý sơn lần lượt từ trái qua phải là Giáp Tỷ, Bính Tỷ. Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tỳ.

Lúc này điều cần chú ý, khi lập kiêm hướng, Bính Tý và Canh Tý trong phân kim có thể dùng. Giáp Tý, Mâu Tý và Nhâm Tý không thể dùng. Tức là một ô ở giữa và hai ở trái phải không thể dùng, hai 6 còn lại có thể dùng.

Nguyên tắc sử dụng phân kim là dựa vào sự vượng suy của vận tinh và sinh khắc giữa nó với Ngũ hành nạp âm của can chi tại mỗi ô, quá vượng thì tiết bớt, quá yếu thì bổ sung, khắc nhau thì tránh, gặp cát thì nhận, do đó cần nghiên cứu kĩ lưỡng.

Bạn có thể tham khảo xem hướng nhà hoàn toàn miễn phí tại đây !

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời