Quan hệ tương sinh giữa ngũ hành

Học thuyết âm dương ngũ hành là lý luận duy vật và tư tưởng biện chứng đơn giản của Trung Quốc cổ đại. Nó cho rằng thế giới vật chất được hình thành, phát triển, thay đổi dưới sự tác động của 2 khí âm dương. Năm vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là nguyên tố cơ bản để cấu thành thế giới. Chúng cùng chế ước lẫn nhau. Và luôn ở trong trạng thái thay đổi, vận động không ngừng. Huyền không học trong phong thủy học đã được phát triển trên cơ sở của học thuyết âm dương ngũ hành. Vậy hãy cùng tìm hiểu quan hệ tương sinh giữa ngũ hành nhé.

Quan hệ tương sinh giữa ngũ hành

Quan hệ tương sinh giữa ngũ hành

 

Quan hệ tương sinh giữa ngũ hành:

Mộc sinh Hỏa: Do Mộc tính ấm, Hỏa tiềm ẩn bên trong, khoan gỗ mà sinh Hỏa. Do vậy Mộc sinh Hỏa.

Hỏa sinh Thổ: Do Hỏa có thể đốt cháy Mộc, Mộc sau khi bị đốt cháy thì biến thành tro, tro chính là Thổ. Do vậy Hỏa sinh Thổ.

Thổ sinh Kim: Do Kim tiềm ẩn ở trong Thổ, Thổ tích thành núi, có núi tất có đá, trong đá có kim loại. Cho nên Thổ sinh Kim.

Kim sinh Thủy: Do khí thiếu âm (khí Kim) ôn nhuận, Kim nhờ vào Thủy mà sinh sôi, nung chảy Kim cũng có thể biến thành Thủy. Do vậy Kim sinh Thủy.

Thủy sinh Mộc: Do Thủy ôn nhuận mà làm cho cây cối sinh sôi. Do vậy Thủy sinh Mộc.

Quan hệ tương khắc giữa ngũ hành:

Mộc khắc Thổ: Rễ cây ăn sâu vào lòng đất, làm đất suy yếu.

Thổ khắc Thủy: Thổ có thể ngăn chặn Thủy.

Thủy khắc Hỏa: Thủy có thể dập tắt Hỏa.

Hỏa khắc Kim: Hỏa có thể nung chảy kim loại.

Kim khắc Mộc: Đồ vật làm bằng kim loại có thể dùng để chặt cây cối.

Tham khảo thêm bài viết Sự kết hợp âm dương và ngũ hành tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời