Quá trình phát triển của ngũ tính tướng trạch

Ngũ tính trạch pháp là một học thuyết quan trọng trong phong thủy nhà ở. Căn cứ vào thuộc tính Ngũ hành của Ngũ tính và thuộc tính Ngũ hành của trạch. Cũng như mối quan hệ tương sinh tương khắc và các nhân tố “vượng, tướng, hưu, tù, tử” của Ngũ hành. Để phán đoán về trạng thái cát hung hợp kỳ của nhà ở. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về quá trình phát triển của ngũ tính tướng trạch.

Quá trình phát triển của ngũ tính tướng trạch

Quá trình phát triển của ngũ tính tướng trạch

 

Sự phân chia Ngũ tính

Ngũ tính chỉ cách phân chia các họ theo Ngũ âm. Ngũ âm khởi nguồn từ âm luật thời cổ. Cũng có khi gọi là Ngũ thanh. Ngũ âm và Ngũ hành có mối quan hệ rất mật thiết.

Trong quá trình phát triển, học thuyết Ngũ hành được vận dụng để quy chiếu các sự vật khác nhau. Tạo nên thuộc tính cơ bản của vạn vật. Nguyên tắc cơ bản của nó chính là thiết lập mối quan hệ tương ứng giữa xã hội loài người và giới tự nhiên.

Chính hệ thống Ngũ phân của học thuyết Ngũ hành, trong quá trình phát triển lâu dài đã dần hình thành nên cơ sở lý luận cho sự hình thành và vận dụng các hình thức chiêm thuật bốc số. Bao hàm cả Ngũ tính (Ngũ âm) trạch pháp.

Thánh nhân suy đến cùng để thông suốt sự biến hóa của thần minh, làm ra thuật chiêm bốc để tham khảo cát hung. Chiêm đoán để biết chuyện tương lai. Xem hình pháp để phân biệt sang hèn.

Quá trình phát triển của ngũ tính tướng trạch

Nội dung cơ bản của Ngũ tính trạch thuật

Dùng can chi để phân loại nhà ở. Phân nhà ở thành “Ngũ tính trạch”. Dùng Ngũ âm để quy nạp các họ mà tạo thành Ngũ tính. Dựa vào mối quan hệ kết hợp giữa Ngũ âm, Ngũ tính và Ngũ hành sẽ suy ra nguyên lý tương sinh tương khắc. Nếu nhà không phù hợp với họ hoặc họ và nhà tương khắc thì tai họa sẽ giáng xuống.

Trạng thái cát hung của Ngũ tính trạch chủ yếu được xác định theo hướng và số lượng của cửa chính. Hướng phù hợp với cửa chính của nhà ở và Ngũ tính được phán đoán căn cứ vào mối quan hệ phụ thuộc giữa Ngũ tính, Ngũ phương và Ngũ hành trong hệ thống Ngũ phân. Quan hệ tương sinh tương khắc được vận dụng trong thuật Ngũ tính tướng trạch chính là mối quan hệ mang tính biện chứng. Cho nên nó có tính hợp lý nhất định.

Tham khảo thêm bài viết Núi Ngũ hành trong phong thủy học tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời