Phương suy của Nhất Bạch

Phương suy của Nhất Bạch

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Khi sao Nhất Bạch Thủy trong dương trạch là sao suy khí. Nếu tại vị trí phương Nhất Bạch có đầu thú trên đầu hồi nhà hàng xóm chĩa thẳng ào thì gia chủ dễ dùng quá nhiều muối mà chết mặn.

Phương suy của Nhất Bạch

Phương suy của Nhất Bạch

Sao Nhất Bạch Thủy là sao suy tử trong vận 2, 3, 4, 5. Nếu tại vị trí của Nhất Bạch có các vật như phù điêu đầu thú trên đầu hồi nhà, góc tường, đường cái, cột điện chĩa thẳng vào sẽ gặp hung tai. “Ăn muối mà chết” chỉ là một trong số những tại họa gặp phải. Từ  trường hợp này có thể suy ra các trường hợp này có thể suy ra các trường hợp khác. Khi các sao suy tử còn lại gặp vật dữ hình sát đâm thẳng, đều chủ hung tai.

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời