Phương pháp phân bố Cửu tinh trong Cửu cung

Phương pháp phân bố Cửu tinh trong Cửu cung (an sao) chiếm vai trò vô cùng quan trọng trong Phong thủy Huyền không. Tổng cộng gồm ba bước:

  • Chính là sắp xếp thiên bàn (còn gọi là sắp xếp vận bàn).
  • Sắp xếp sơn bàn.
  • Sắp xếp hướng bàn.

Sau khi sắp xếp xong thiên bàn, sơn bàn và hướng bàn thì có thể phán đoán cát hung dựa vào tổ hợp phi tinh.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Trình tự sắp xếp Cửu tinh trong Cửu cung

Phương pháp phân bố Cửu tinh trong Cửu cung

Phương pháp phân bố Cửu tinh trong Cửu cung

Khi phân bố Cửu cung thì cần bắt đầu từ trung cung. Sau đó, dựa vào phương vị Hậu thiên Bát quái để sắp xếp các sao tại phương vị tương ứng với Cửu cung. Chính là bắt đầu từ trung cung, rồi tới cung Càn, cung Đoài, cung Cấn, cung Ly, cung Khảm, cung Khôn, cung Chấn, cung Tốn, trung cung. Nếu Ngũ Hoàng nhập trung cung thì trình tự bố trí phi tinh (trình tự an sao) sẽ là 5-6-7-8-9-1-2-3-4. Chính là trình tự của địa bàn.

Bay thuận và bay ngược

Sự phân bố của phi tinh phân thành bay thuận (thuận phi) và bay ngược (ngược phi). Trình tự nhắc đến ở phần trên chính là bay thuận, còn ngược lại là bay ngược. Chẳng hạn như Ngũ hoàng nhập trung cung. Nếu là bay thuận sẽ từ trung cung tới cung Càn, cung Đoài, cung Cấn, cung Ly, cung Khảm, cung Khôn, cung Chấn, cung Tốn. Song nếu là bay ngược thì trình tự phi tinh bay tới mỗi cung sẽ có sự biến đổi. Lần lượt là 5-4-3-2-1-9-8-7-6. Quyết định Cửu tinh bay thuận hay bay ngược căn cứ vào tính chất âm dương của 24 sơn tương ứng, dương thuận âm nghịch.

Sắp xếp thiên bàn

Bước đầu tiên trong phân bố phi tinh chính là sắp xếp thiên bàn. Còn gọi là sắp xếp vận bàn. Tức là đưa nguyên vận của ngôi nhà nhập trung cung, rồi phi hành tuần tự vào vận 8 cung còn lại. Chẳng hạn như ngôi nhà được xây dựng trong vận 8. Vậy thì Bát bạch nhập trung, các sao còn lại phi hành theo thứ tự lần lượt là: Cửu Tử tới Càn, Nhất Bạch tới Đoài, Nhị Hắc tới Cấn, Tam Bích tới Ly, Tứ Lục tới Khảm, Ngũ Hoàng tới Khôn, Lục Bạch tới Chấn, Thất Xích tới Tốn.

 

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời