Phương pháp hóa giải hình sát theo phong thủy (6)

Trên thực tế, ít khi thấy ngôi nhà hội đủ những mặt đúng và tốt theo phong thủy. Do vậy, phong thủy học đưa ra những phương pháp hóa giải hình sát. Đó là những hình thế mang sát khí ở phía bên ngoài ngôi nhà.

Phương pháp hóa giải hình sát theo phong thủy

Phương pháp hóa giải hình sát theo phong thủy

 

Liêm trinh sát

Theo phong thủy, khi lưng nhà dựa núi là cát tường. Nhưng núi dựa phải có cây cỏ tốt tươi, hình dáng thanh tú. Nếu núi dựa ít cây cối, đá lộ ra lởm chởm thì đó chính là liêm trinh sát. Ở thế này, gia chủ khó làm ăn, tài năng thui chột. Nếu bản thân là công chức thì không có thực quyền, nếu có quyền thì cấp dưới không phục, hay bị chống đối.

Hóa giải bằng cách: Thường xuyên buông rèm cửa sổ, ở phương Nam chạm sát treo hồ lô hoặc 2 xâu tiền cổ ngũ đế. Nếu nặng hơn thì dùng 4 đôi gấu trắng để ngăn sát.

Thích diện sát

Trường hợp trước cửa hoặc cửa sổ thấy sườn núi nhấp nhô gọi là thích diện sát. Loại hình sát này làm cho người trong nhà dễ bị kẻ khác ức hiếp.

Hóa giải sát khí bằng cách: Treo 2 xâu hồ lô hoặc tượng voi bằng đồng trước cửa sổ.

Ngô công sát

Khi mở cửa nhà hay mở cửa sổ nhìn thấy những vật thể như ống dẫn nước, cống dẫn nước bẩn, có ống chính và ống phụ trông như con rết. Sống trong nhà này, người hay chịu tiếng rèm pha, đơm đặt chuyện, công việc không thuận lợi.

Cách hóa giải: Dùng 1 đôi gà đồng đặt ở phương phạm sát.

Tham khảo thêm bài viết Sát khí từ cây cối xung quanh nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời