Phong thủy tốt cũng liên quan đến động vật (2)

Không chỉ bố cục và cách bài trí có ảnh hưởng đến phong thủy của nhà ở. Vật nuôi trong nhà cũng đem lại ảnh hưởng tương tự về mặt phong thủy. Khi nuôi vật cảnh, cũng cần phải xem xét đến tác động về mặt phong thủyPhong thủy tốt cũng liên quan đến động vật.

Phong thủy tốt cũng liên quan đến động vật

Phong thủy tốt cũng liên quan đến động vật

 

Mối quan hệ giữa cá và phong thủy

Nuôi cá có thể đem lại nhân tố Thủy trong Ngũ hành. Trong bố cục phong thủy, nó được ứng dụng rất rộng rãi. Sau khi chuyển sang vận 8, phía tây nam nếu gặp nước thì đại phát. Nếu không có nước thì phải tự tìm cách để tăng vượng. Ví dụ, để chậu cá tại góc tây nam.

Cá phong thủy thường gặp có những loại sau:

 • cá hồng két (blood parrot cichlid)
 • cá vàng
 • cá chép Koi
 • cá rồng
 • cá kiếm
 • cá hố …

Số lượng cá nên kết hợp với yêu cầu phong thủy. Điều này phải căn cứ vào mệnh quái Ngũ hành của gia chủ mới quyết định được.

 • Một con là Nhất bạch Thủy, có thể vượng tài
 • Hai con là Nhị hắc Thổ, khắc Thủy, không tốt cho tài vận
 • Ba con là Tam bích Mộc, tiết Thủy, không tốt cho tài vận
 • Bốn con là Tứ lục Mộc, tuy tiết Thủy nhưng Tứ lục lại là Văn khúc nên vẫn coi là cát
 • Năm con là Ngũ hoàng Thổ, khắc Thủy, không tốt cho tài vận
 • Sáu con là Lục bạch Kim, sinh Thủy, tốt cho tài vận
 • Bảy con là Thất xích Kim, sinh Thủy, tuy là hung tinh nhưng lại có ý tương sinh, nên luận là cát
 • Tám con là Bát bạch Thổ, khắc Thủy, nhưng Bát bạch lại là Tả phụ tài tinh nên luận cát tinh
 • Chín con là Cửu tử Hỏa, nhưng Cửu tử là Hữu bật phúc tinh, là cát tinh, có thể vượng tài

Nếu nuôi từ mười con trở lên thì bỏ số tròn. Như hai mươi con thì coi như là hai con, mười lăm con thì coi như năm con.

Tham khảo thêm bài viết Phong thủy tốt cũng liên quan đến thực vật tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời