Phong thủy không gian: Cách an Phi tinh

Vận dụng phong thủy không gian, Cửu cung được phân bố dựa theo Lạc thư. Quỹ đạo di chuyển của Phi tinh bắt đầu từ trung cung. Sau đó di chuyển theo trình tự các số trong Lạc thư. Vì vậy, quỹ đạo phi tinh còn gọi là quỹ đạo Lạc thư.

Phong thủy không gian: Cách an Phi tinh

Phong thủy không gian: Cách an Phi tinh

 

Đồ hình tổng hợp từ Hà đồ Lạc thư kết hợp với Cửu cung trong Bát quái được gọi là “Lạc thư cửu cung đồ” (đồ hình Cửu cung Lạc thư). Cách an Phi tinh tức lấy Lạc thư cửu cung đồ làm cơ sở. Đem Cửu tinh (chín ngôi sao) căn cứ theo nguyên vận và tọa hướng để an vào trong các ô của Lạc thư cửu cung đồ. Đó cũng là cơ sở của phong thủy học Huyền không.

Thiên bàn (Vận bàn)

Khi an phi tinh, trước tiên cần phải sắp Thiên bàn. Sắp Thiên bàn tức căn cứ vào nguyên vận để tìm sao nhập trung cung. Sau đó tiếp tục phân bố đến các cung còn lại.

Về phi tinh của Thiên bàn, trước tiên phải xác định rõ Tam nguyên:

  • Thượng nguyên chưởng quản ba vận Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích
  • Trung nguyên chưởng quản ba vận Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch
  • Hạ nguyên chưởng quản ba vận Thất xích, bát bạch, Cửu tử

Mỗi nguyên gồm ba vận, mỗi vận gồm hai mươi năm. Tại Thiên bàn, ngôi sao đương vận sẽ nhập trung cung. Sau đó tiếp tục phân bố đến tám cung còn lại.

Phong thủy không gian: Cách an Phi tinh

Thiên bàn chính sự ứng dụng của vận thế chu kỳ thời không trong vũ trụ vào thời gian. Sự hình thành của Thiên bàn đã tạo nên cơ sở để nạp không gian, phương vị và hình thế của nhà ở. Cũng có nghĩa là, sau khi sắp xếp xong Thiên bàn, sẽ căn cứ vào tọa hướng của nhà ở để sắp xếp Sơn bàn và Hướng bàn. Đó cũng chính là “Hạ quái” (quẻ hạ).

Sau khi dùng la bàn xác định được tọa hướng của nhà ở, sẽ đưa chữ số tương ứng với sơn và hướng lần lượt nhập trung cung. Số của sơn bàn viết ở góc trên bên trái của vận số trung cung. Số của hướng bàn viết ở góc trên bên phải của vận số trung cung. Sơn bàn và hướng bàn gập Dương thì an thuận chiều kim đồng hồ. Còn gặp Âm thì an ngược chiều kim đồng hồ.

Tham khảo thêm bài viết Sự phân bổ Cửu tinh trên lòng bàn tay tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời