Phong thủy Bát quái : Hệ thống ký tự bao trùm vạn vật

Phong thủy Bát quái là những ký hiệu mang ý nghĩa tượng trưng ra đời từ thời cố đại. Các ký hiệu hợp thành từng quẻ được gọi là hào, được phân chia thành hai dạng là hào dương “ — “và hào âm “ — “.

Tìm hiểu về phong thủy Bát quái

Tìm hiểu Phong thủy về Bát quái

Tìm hiểu Phong thủy về Bát quái

 

Cứ mỗi ba hào thì hợp thành một quẻ. Tổng cộng được 8 quẻ chính là Càn, Khôn, Khảm, Ly, Chấn, Tốn, Cấn và Đoài. Nếu lần lượt chống các quẻ này lên nhau thì chúng ta sẽ có được tất cả 64 quẻ khác nhau.Mỗi quẻ gồm có 6 hào. Hào âm hào dương trao dồi lẫn nhau, đã được chứng minh cho quan niệm tất cả vạn vật đều được sinh ra dưới sự tác động của âm dương.

Bạn có thể tham khảo thêm khóa học hoàn toàn miễn phí về Bát quái trong series Học phong thủy của Hocphongthuyvn.com tại đây !

Những sự vật được đại diện bởi phong thủy Bát quái

 

Phong thủy Bát quái được đại diện bởi những sự vật gì ?

Phong thủy Bát quái được đại diện bởi những sự vật gì ?

 

Bát quái lần lượt đại diện cho những sự vật khác nhau. Ví dụ: Càn là trời, Chấn là sấm sét, Cấn là đất, Tốn là gió, Đoài là đầm. Mồ rộng ra, Bát quái có thể đại diện cho vạn vật trong trời đất .Ví dụ:

  • Càn đại diện cho quân vương, người cha, đồ ngọc, kim loại, lạnh lẽo, băng giá, màu đỏ, con ngựa, ..
  • Khôn đại diện cho người mẹ, nôi, sự keo kiệt sự công bằng, cỗ xe lớn, vân chương, dân chúng, cán, chuôi,…
  • Chấn đại diện cho sấm sét rồng, màu xanh và màu vàng, sự mở rộng, con đường, con trai trưởng, sự nóng vội, lau lách, rau xanh,…
  • Tốn đại diện cho Mộc, con gái cả, thẳng, khéo léo, màu trắng, tiến thoái, tóc thưa,…
  • Khảm đại diện cho dòng nước, ngâm ẩn, bánh xe, sự u uất, bệnh tim, đau tai, màu đỏ,…
  • Ly đại diện cho mặt trời, sét con gái thứ, giáp trụ, binh đao, vùng bụng …
  • Cấn đại diện cho con đường nhỏ, hòn đá nhỏ, cổng cửa, quả của cây dây leo, người gác cổng,..
  • Đoài đại diện cho con gái út, thầy bói, miệng lưỡi, sự suy thoái,…

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời