Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo

Ở Trung Quốc, tôn giáo không chỉ dừng ở quạn niệm về triết học và tư tưởng. Nó còn là hàng loạt những nghi lễ, nghi thức,… Do vậy, các môn phái tôn giáo của Trung Quốc đã dung hội rất nhiều các nghi lễ. Phong thủy học cũng vì thế mà được xâm nhập vào lĩnh vực tôn giáo. Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo.

Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo

Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo

Kiến trúc Đạo giáo và phong thủy

Đạo giáo là tôn giáo bản thổ của Trung Quốc, có liên qua mật thiết đến phong thủy. Vì hai thứ này đều có chung bối cảnh hình thành và cơ sở tư tưởng. Như thuyết Âm Dương, Ngũ hành, Bát quái thời cổ đại. Thậm chí “Hoàng đế trạch kinh” cũng được đưa vào bộ “Đạo tạng”.

Nhưng tôn chỉ của Đạo giáo là theo đuổi sự trường sinh bất tử, đắc đạo thăng thiên. Tôn chỉ của phong thủy là sự lưu truyền đời đời của gia thế. Đạo giáo chú trọng việc giữ gìn, bồi dưỡng sức khỏe, tu tiên đắc đạo. Còn phong thủy thì chú trọng sự kết hợp hài hòa giữa con người và giới tự nhiên.

Nhưng việc chọn đất của Đạo giáo lại vận dụng rất nhiều quan điểm của phong thủy. Về cơ bản, đều dựa theo nguyên tắc “Tứ linh thú” (4 con vật linh thiêng).

Đặc điểm thoát ly khỏi phong thủy trong kiến trúc Đạo giáo chính là: Đạo giáo thường chọn đất xây dựng công trình trên những ngọn núi nổi tiếng. Đây là nhu cầu để luyện đan. Vì không thể là ngọn núi nổi tiếng thì không thể thành tiên đan. Việc chọn đất của Đạo giáo thường chọn trên đỉnh núi. Vì họ cho rằng đỉnh núi rất gần với trời nên rất có lợi cho việc thăng thiên. Do đó, kiến trúc Đạo giáo thường mang sắc thái thần thánh.

Tham khảo thêm bài viết Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời