Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo (2)

Ở Trung Quốc, tôn giáo không chỉ dừng ở quạn niệm về triết học và tư tưởng. Nó còn là hàng loạt những nghi lễ, nghi thức,… Do vậy, các môn phái tôn giáo của Trung Quốc đã dung hội rất nhiều các nghi lễ. Phong thủy học cũng vì thế mà được xâm nhập vào lĩnh vực tôn giáo. Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo.

Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo

Phong thủy ảnh hưởng đến sự thịnh suy của kiến trúc tôn giáo

Kiến trúc Phật giáo và phong thủy

Phật giáo cũng liên quan rất nhiều đến phong thủy. Nguyên tắc chọn đất xây chùa chiền cũng dựa theo mô thức “Tứ linh thú”. Tức liên quan đến giáo lý tu tĩnh mà Phật giáo hằng theo đuổi và môi trường sinh tồn. Đồng thời cũng ảnh hưởng phần nào đến phong thủy. Dường như việc chọn đất xây dựng bất kỳ ngôi chùa nào cũng liên quan đến phong thủy.

Chùa Phật giáo không chỉ liên quan đến phong thủy khi chọn đất. Mà về bố cục của ngôi chùa cũng có liên quan. Ví dụ, bố cục của chùa Bảo Quốc là:

  • cửa chính
  • điện thờ Thiên vương
  • Đại Hùng bảo điện thờ Phật và tượng Bồ Tát
  • nhà pháp (nơi giảng giải Phật pháp và đọc kinh)

Tất cả đều được đặt trên trục nam bắc. hai bên và xung quanh chùa đều có phòng nghỉ và phòng sinh hoạt cho khách thập phương. Có chùa ở phía trước và hai bên còn làm tháp chuông, lầu trống. Trên trục nam bắc hoặc hai bên còn xây thêm gác Quan Âm, điện thờ thần,… Điều này đã thể hiện rõ mối quan hệ giữa kiến trúc chùa Phật giáo và phong thủy.

Tham khảo thêm bài viết Sự suy vượng chuyển dịch của Cửu tinh theo nguyên vận tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời