Dương trạch tam thập tắc: Phi tinh của phân phòng

Phi tinh của phân phòng

Dương trạch được xây dựng trong một vận nào đó. Nếu bước sang vận sau muốn phân chia nhà (phân phòng) và xây cửa riêng thì khi xem trạch vận sẽ chủ yếu dựa vào tinh bàn nguyên vận khi mới xây nhà, ngoài ra  kết hợp thêm cửa riêng, cung vị. Sự bày trí và cách cục của mỗi phòng riêng để suy luận cát hung. Do tinh vận đã được định vào thời điểm xây nhà nên sẽ không có sự thay đổi khi phân lại nhà. Sau khi phân phòng xong, các phòng sẽ suy đoán cát hung dựa vào tinh khí cục bộ của phòng đó.

 

Phi tinh của phân phòng

Phi tinh của phân phòng

Ví như một ngôi nhà được xây dựng vào vận 7, tọa hướng là sơn Tý hướng Ngọ, mở cửa tại phương vị cung Khôn, ngôi nhà này mới đầu xây cho hai anh em ở chung. Sau này hai anh em lấy vợ nên phân nhà làm đôi. Anh trai ở phía Đông, mở cửa ở phương vị cung Tốn. Em trai ở nhà phía Tây, vẫn dùng cửa ở cung Khôn làm cửa chính. Tuy nhà này được phân làm đôi, song là nhà có nguyên vận giống nhau. Khi xem trạch vận, cần luận đoán cát hung dựa vào tinh vận thuộc cung vị của từng nhà. Cửa nhà anh trai mở ở cung Tốn, cung Tốn là nơi Nhất Bạch bay tới. Khi ở vận 7 thì Nhất Bạch là suy tinh, kinh tế gia đình bình thường. Nhà e trai có cửa ở phương Khôn. Phương Khôn là nơi Bát Bạch bay tới, trong vận 7, Bát Bạch là sao sinh khí. Bởi vậy, gia đình tương đối khá giả.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời