Phản ngâm phục ngâm: Cách cục đại hung trong phi tinh bàn

Khi sơn tinh hoặc hướng tinh trong Phi tinh bàn là Ngũ hoàng nhập Trung cung. Nếu bay thuận 8 cung, bàn cục và địa bàn hoàn toàn giống nhau gọi là phục ngâm. Nếu bay ngược 8 cung, bàn cục và địa bàn hoàn toàn khác nhau gọi là Phản ngâm. Trong Phi tinh bàn, Phản ngâm phục ngâm thuộc cách cục đại hung.

Phản ngâm phục ngâm: Thế nào là Phục ngâm

Phản ngâm phục ngâm: Thế nào là Phục ngâm

Phản ngâm phục ngâm: Thế nào là Phục ngâm

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp bởi chuyên gia tại đây!

Trong Phi tinh bàn có 2 cách cục đại hung. Đó là phản ngâm và phục ngâm. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu lần lượt. Thế nào là phục ngâm? Khi sơn tinh, hướng tinh trong Phi tinh bàn là Ngũ Hoàng nhập Trung Cung, lại bay thuận 8 cung, tức 6 tới cung Càn 7 tới cung Đoài, 8 tới cung Cấn, 9 tới cung Ly, 1 tới cung Khảm, 2 tới cung Khôn, 3 tới cung Chấn , 4 tới cung Tốn. Phi tinh của 8 cung giống địa bàn. Cách cục này gọi là phục ngâm. Phục ngâm lại phân thành toàn cục phục ngâm và Đơn cung phục ngâm

Toàn cục phục ngâm

Thế nào là toàn cục phục ngâm? Sơn tinh hoặc hướng tinh là 5 và nhập Trung cung. Sau đó, bay thuận 8 cung, phi tinh của 8 cung hoàn toàn giống bố cục của địa bàn. Đó gọi là toàn cục Phục ngâm. Ví dụ như sơn Canh hướng giáp vận 3.

Đơn cung phục ngâm

Thế nào là Đơn cung phục ngâm? Nói một cách đơn giản là có một cung hoặc một vài cung trong Cửu cung phạm phục ngâm. Ở đây, có thể phân thành 2 trường hợp:

Thứ nhất là Phi tinh Sơn hướng sau khi nhập Trung cung và phi hành. Phi tinh trong một cung nào đó giống với phi tinh của địa bàn.

Một trường hợp khác là: Phi tinh trong cung nào đó giống vận tinh của bản cung.

Như vậy, chúng ta sẽ nói rằng cung này phạm phục ngâm. Nếu sơn tinh giống nhau thì sơn tinh phạm phục ngâm. Nếu vận tinh giống nhau thì vận tinh phạm phục ngâm.

Phản ngâm phục ngâm: Thế nào là Phản ngâm

Phản ngâm phục ngâm: Thế nào là Phản ngâm

Phản ngâm phục ngâm: Thế nào là Phản ngâm

Tham khảo ứng dụng xem phong thủy nhà ở miễn phí tại đây!

Trái với Phục ngâm và Phản ngâm. Thế nào là Phản ngâm? Nói một cách đơn giản. Đó là nếu Sơn  tinh, hướng tinh là 5 và sau khi nhập trung cung lại bay ngược 8 cung. Tức 6 tới cung Tốn, 7 tới cung Chấn,  8 tới cung Khôn, 9 tới cung Khảm, 1 tới cung Ly,  tới cung Cấn, 3 tới cung Đoài, 4 tới cung Càn. Phi tinh của 8 cung trái với bố cục của địa bàn , cách cục này gọi là phản ngâm. Phản ngâm cũng có 2 trường hợp là Toàn cục phản ngâm và Đơn cung phản ngâm.

Toàn cục phản ngâm

Toàn cục phản ngâm tức sơn tinh và hướng tinh là 5 và bay ngược 8 cung thì hình thành cách cục giống với địa bàn .

Đơn cung phản ngâm

Phản ngâm cũng có trường hợp Đơn cung phản ngâm nhưng Đơn cung phản ngâm lại khác Đơn cung phục ngâm. Đơn cung phản ngâm là chỉ nếu phi tinh sơn, hướng của cung nào đó cộng với số tương ứng với cung này của địa bàn bằng 10 thì gọi là sơn tinh hoặc hướng tinh của cung này phạm Phản ngâm.

Tham khảo bài viết “Vượng sơn vượng: Cách cục tốt nhất trong phong thủy Huyền Không” tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời