Nước bao quanh nhà là nước cát (2)

Đối với thủy pháp thì kỵ nhất là nước hình thành nên thế đâm thẳng, phản cung, xuyên chéo, có hình chữ bát (八) đối với dương trạch. Theo phong thủy học, nước như vậy gọi là nước vô tình. Tốt nhất nước nên hình thành thế uốn lượn, bao quanh, tích tụ. Nước như vậy gọi là nước hữu tình. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về nước bao quanh nhà là nước cát.

Nước bao quanh nhà là nước cát

Nước bao quanh nhà là nước cát

 

Có 4 loại hình nước. Cụ thể như sau:

  • Công thủy: Là nước chung, không ở nguyên 1 chỗ. Ban ân huệ cho mọi dương trạch. Do nó không thuộc về 1 dương trạch nào nên có thể nhờ nó làm đẹp bề ngoài.
  • Tư thủy: Là chỉ nước chảy ra từ cuối bờ. Nước như vậy dù 1 giọt cũng là tinh hoa nguyên thần. Chảy tới sát ngôi nhà thì chỉ là của riêng nhà đó. Can chi tinh thần đều tập trung cả ở đây.
  • Quá khách thủy: Là nước chảy từ quẻ này tới quẻ kia trong 8 cung. Do từ nơi này tới nơi kia nên không có sự biến đổi rộng hẹp, quanh co. Đối với dương trạch thì đây giống như người khách qua đường rất vô tình.
  • Đặc triều thủy: Là dòng nước vừa hay chảy tới mạch. Hơn nữa, kích thước, độ uốn lượn của nó phù hợp với lai long. Sau đó thu lấy công thủy, quá khách thủy, là đắc pháp nhất.

Đối với phương pháp thu thủy của 4 loại nước trên thì đặc triều và tư thủy là tốt nhất. Công thủy, quá khách thủy là kém hơn.Thứ gần là trước, thứ xa là sau. Nếu đảo lộn trước sau sẽ xuất hiện tình trạng nguyên vận không thống nhất. Nhà nghiêng lệch không đều. Thu thủy là phương pháp lấy nước của dương trạch trong Huyền không học. Được thì cát, mất thì hung.

Tham khảo thêm bài viết Sự đến đi tụ tán của nước tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời