Núi Ngũ hành trong phong thủy học

Núi (sơn) trong phong thủy được so sánh với “long”. Hướng đi của mạch núi còn được gọi là “long mạch”. Thế núi đẹp hay xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mức độ cát hung của phong thủy. Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về núi Ngũ hành trong phong thủy học.

Núi Ngũ hành trong phong thủy học

Núi Ngũ hành trong phong thủy học

 

Các thầy phong thủy gọi núi là “tinh thể” (sao) và kết hợp núi với Ngũ hành. Lại căn cứ vào hình dạng của từng ngọn núi mà phân chia chúng thành 5 loại. Chính là núi Ngũ hành:

 • núi hình Kim
 • núi hình Mộc
 • núi hình Hỏa
 • núi hình Thủy
 • núi hình Thổ

Các dạng núi Ngũ hành này đều có thuộc tính cát hung khác nhau.

Núi hình Kim

Núi hình Kim

Các núi có hình dạng giống như hình bán cầu được gọi là núi hình Kim. Đại diện cho quan vận và tài vận. Các núi dạng này rất có lợi cho những người làm công nhân viên chức hoặc nhân viên hành chính trong các cơ quan nhà nước.

Căn cứ vào lý luận Ngũ hành, vì Kim sinh Thủy, Kim có thể phù trợ cho Kim. Nên nếu ở bên cạnh có sự vật có dạng núi hình Kim, bạn rất thích hợp để phát triển trong những ngành nghề thuộc hành Kim hay Thủy như:

 • công nghiệp xe hơi
 • tài chính
 • buôn bán vàng trang sức
 • kinh doanh thủy sản
 • du lịch
 • âm nhạc
 • thực phẩm đông lạnh…

Núi hình Mộc

Núi hình Mộc

 

Các núi có hình dạng dài và thẳng được gọi là núi hình Mộc. Đại diện cho phú quý và danh dự. Các núi dạng này rất có lợi đối với những người làm công việc văn phòng.

Căn cứ vào lý luận Ngũ hành, vì Mộc có thể sinh Hỏa, Mộc cũng có thể phụ trợ cho Mộc. Nên nếu ở bên cạnh có sự vật có dạng núi hình Mộc, bạn sẽ rất thích hợp để phát triển trong ngành nghề thuộc hành Hỏa hoặc Mộc như:

 • buôn bán rượu
 • chất đốt
 • bác sỹ
 • kinh doanh đồ trang sức
 • hóa mỹ phẩm
 • quảng cáo
 • trồng trọt
 • kinh doanh dụng cụ gia đình
 • hàng điện tử…

Núi hình Thủy

Núi hình Thủy

 

Các núi có hình dạng gợn sóng nhấp nhô được gọi là núi hình Thủy. Đại diện cho trí tuệ. Các núi này có lợi nhất đối với những người làm công việc lao động trí óc.

Căn cứ vào lý luận Ngũ hành, Thủy sinh Mộc, Thủy trợ giúp cho Thủy. Vì vậy, nếu ở bên cạnh có sự vật có dạng núi hình Mộc, bạn sẽ rất thích hợp để phát triển khả năng trong ngành nghề thuộc hành Mộc hoặc Thủy như:

 • giáo dục
 • xuất bản
 • thủ thư
 • kinh doanh các sản phẩm làm từ gỗ
 • đồ gia dụng
 • bệnh viện
 • du lịch
 • thủy sản
 • vận tải…

Núi hình Hỏa

Núi hình Hỏa

 

Các núi có dạng hình tam giác là núi hình Hỏa. Đại diện cho sự uy nghi và quyền lực. Dạng núi này có hung tính lớn nhất trong số các núi Ngũ hành. Sẽ gây nhiều bất lợi cho việc kinh doanh.

Vì vậy, nếu ở bên cạnh có sự vật có dạng núi hình Mộc, bạn không nên phát triển sự nghiệp trong ngành nghề có liên quan đến Hỏa như:

 • kinh doanh chất đốt
 • nhiên liệu
 • đồ điện
 • các sản phẩm từ rượu
 • quảng cáo
 • hóa mỹ phẩm
 • đồ trang sức…

Núi hình Thổ

Núi hình Thổ

 

Các núi có phần đỉnh vuông vắn, bằng phẳng được gọi là núi hình Thổ. Đại diện cho phú quý và tiền tài. Các núi này rất có lợi cho những người làm kinh doanh.

Dựa vào lý luận Ngũ hành, Thổ sinh Kim, Thổ trợ giúp cho Thổ. Nên nếu ở bên cạnh có sự vật có dạng núi hình Mộc, bạn sẽ thích hợp nhất để phát triển khả năng trong ngành nghề thuộc hành Kim hoặc Thổ như:

 • kinh doanh bất động sản
 • xe hơi
 • khai khoáng
 • tài chính
 • điêu khắc trên ngọc, đá
 • chế tạo đồ gốm…

Tham khảo thêm bài viết Những vấn đề quan trọng trong cục thế nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời