Những vấn đề quan trọng trong cục thế nhà ở

Địa thế nhà ở có liên quan đến yếu tố “thủy” của môi trường xung quanh. Trong phạm vi 30m của nhà ở nếu có nước, cần phải lưu ý đến sự ảnh hưởng của địa thế – cục thế nhà ở trong phong thủy học.

Những vấn đề quan trọng trong cục thế nhà ở

Những vấn đề quan trọng trong cục thế nhà ở

Cục thế nhà ở

Nếu xung quanh nhà ở có nước. Mà nơi có nước cách nhà ở trong phạm vi 30m, cần phải hết sức coi trọng cục thế.

  • Nước ở phía nam là Khảm cục
  • Nước ở phía bắc là Ly cục
  • Nước ở phía đông là Đoài cục
  • Nước ở phía tây là Chấn cục
  • Nước ở góc đông nam là Càn cục
  • Nước ở góc tây nam là Cấn cục
  • Nước ở góc tây bắc là Tốn cục
  • Nước ở góc đông bắc là Khôn cục
  • Bốn phía đều có nước, xa gần như nhau là Trung cùng cực

Thế nước chảy uốn quanh, hai mặt đều có nước. Nếu chảy từ phía đông sang phía nam, tiếp tục chảy về phía tây rồi đổ về phía bắc. Nếu thế gần phía nam xa phía tây là Khảm cục. Còn thế gần phía tây xa phía nam là Chấn cục.

Nếu nước ở góc tây nam, mà khoảng cách đến nơi có nước ở phía nam và phía tây là như nhau thì đó là Cấn cục. Nếu nước ở hai phía cùng đổ về một nơi thì tùy theo thế nơi nước hội tụ mà luận. Nếu phía trước và phía sau đều có nước thì đó là Kiêm cục, như phía Khảm và phía Ly đều có nước.

Những vấn đề quan trọng trong cục thế nhà ở

Cục thế và việc làm nhà

Khi làm nhà, dù phía trước và phía sau đều có nước, hoặc hai bên đều có nước thì chỉ cần nhìn vào thế nước ở một nơi mà luận bàn về chân khí. Nếu lập trạch tại quẻ góc, chỉ có Trung cung dễ thu khí. Nhưng tình hình thu khí tại phía bên trái đằng trước và phía bên phải đằng sau lại khác. Đó chính là lý do tại sao sống trong cùng một nhà mà có người suy người vượng.

Thủy ở Khảm, Ly, Chấn, Đoài thì phải lập trạch tại Tứ chính Khảm, Ly, Chấn, Đoài. Thủy ở Càn, Khôn, Cấn, Tốn thì phải lập trạch tại Tứ chính Càn, Khôn, Cấn, Tốn.

Nước chảy đến phải có hướng, nước chảy đi phải có điểm dừng, dòng nước phải quanh co uốn lượn. Nếu ở miền núi thì phải biết được mức độ cao thấp của dãy núi. Ở vùng đồng bằng thì phải quan sát đường đi. Ở thành thị thì phải quan sát hướng của đường phố. Phải phân biệt được thủy, khí đến, khí tích tụ của đường đi thì mới có thể nhận biết được sự “hút khí” và “nhả khí” của Dương trạch. Hình thế này nhất định phải xem xét thật kỹ. Sau đó kết hợp với sự suy vong của nguyên vận, thì trạng thái hung cát của nhà ở mới bộc lộ rõ ràng.

Do sự khác nhau về địa điểm xây nhà nên cách luận bàn cũng khác nhau. Nhà trong thành phố trước tiên phải xem phố phường, đường qua lại. Tiếp đến là phương vị, hướng gió, cuối cùng là thủy cục. Nhà ở nơi đồng không trước tiên phải xem thủy cục. Sau đó là phương vị, hướng gió, cuối cùng là đường đi. Nhà ở miền núi chủ yếu phải xem thế gió, còn các yếu tố khác chỉ là thứ yếu.

Tham khảo thêm bài viết Tính chất cát hung qua hình dáng của nhà ở tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời