Nhất tử đồng cung: Tài văn chương xuất chúng, thi cử đỗ đạt

Trong Huyền Không phi tinh, nếu Nhất Bạch Thủy tinh Tứ Lục Mộc tinh đóng trong cùng một cung thì ta gọi là Nhất Tứ đồng cung. Nhất Tứ đồng cung chủ có tài văn chương xuất chúng, thi cử đỗ đạt, tiếng tăm lừng lẫy. Vị trí của Nhất Tứ đồng cung thường gọi là Văn Xương vị.

Thế nào là Nhất Tứ đồng cung

Thế nào là Nhất Tứ đồng cung

Thế nào là Nhất Tứ đồng cung

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tai đây!

Nhất Tứ đồng cung chính là chỉ trong Huyền Không phi tinh, Nhất Bạch THủy tinh và Tứ Lục Mộc Tinh đóng trong cùng một cung, vị trí của Nhất Tứ đồng cung chính là Văn Xương vị mà mọi người vẫn nói.

Trong “Hà Lạc sinh khắc cát hung đoán” nói: “Nhất Bạch Thủy, là sao Khôi. Nếu sinh vượng, tuổi trẻ thi cử đỗ đạt, tiếng tăm lừng lẫy, thường sinh con trai thông minh tài giỏi… Tứ Lục Mộc, là Văn Xương. Nếu sinh vượng, có tài văn chương xuất chúng, nổi danh nhờ thi cử đỗ đạt. Con gái tướng mạo đoan trang, lấy người thuộc dòng dõi quý tộc”. Trong “Tứ Bạch quyết” nói: “Nhất Tứ đồng cung, nhất định hiển đạt nhờ thi cử đỗ đạt.” Tứ Lục văn xương thần, cai quản bộc lộc chức tước, Nhất Bạch là quan tinh, chủ quản văn chương”. Những điều nói trên đều cho thấy tác dụng của vị trí Nhất Tứ đồng cung. Tức Văn Xương vị, chắc chắn sẽ phát khoa danh.

Vị trí của văn xương vị

Văn Xương có hai loại. Đó là vị trí cố định và vị trí thay đổi theo vận.

Xét vận Văn Xương vị cố định, cung tốn của địa bàn chính là Văn Xương vị. Tốn ở góc Đông Nam, đọc sách tại góc này có thể được Văn Xương phù trợ.

Xét về Văn Xương vị thay đổi theo vận, như vận 2 khi Nhị Hắc nhập Trung cung, phương vị Tốn được Nhất Tứ đồng cung. Nếu  lập vận 2 sơn Khôn hướng Cấn, phương Tốn được 7 4 1, sao Văn Xương trở về vị trí cũ. Đồng thời phương Khảm được 4 1 7, sao Khôn quản văn chương cũng trở về vị trí cũ. Hai vị trí  này rất tốt với người đi học. Vì vậy, cung Khảm và cung Đoài cũng có khi là Nhất Tứ đồng cung, cũng rất có lợi cho người đi học.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời