Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy

Trong phong thủy nhà ở, nhà vệ sinh là nơi chứa chất thải nên không khí thường bị ô nhiễm. Yếu tố quan trọng nhất trong nhà vệ sinh là hệ thống nước chảy đến và chảy đi. Do đó nhà vệ sinh thuộc Thổ. Khi thiết kế nhà vệ sinh cần đặc biệt lưu ý đến phương vị của nó. Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy.

Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy

Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy

Nhà vệ sinh và phương vị bản mệnh

Trong lối thiết kế nhà ở hiện nay, tuyệt đại đa số nhà vệ sinh đều được đặt chung với phòng tắm. Vì vậy ở đây chúng tôi sẽ bàn chung cho cả hai.

Lý luận của phong thủy học truyền thống có đặt ra những yêu cầu đối với sự cát hung hợp kỵ của nhà vệ sinh như sau: Nhà vệ sinh ngoài tác dụng trấn áp hướng hung của bản mệnh, cũng nên đặt tại hướng hung. Không nên đặt ở hướng cát.

Nhà vệ sinh là nơi chứa chất thải, xét về bản chất không phải là nơi sạch sẽ. Không nên đặt tại hướng cát. Nếu không sẽ khiến cho cát tinh bị ô uế mà có hại cho trạch vận. Trái lại, nhà vệ sinh nên trấn áp tại hướng hung. Tức dùng tà để trừ tà. Như vậy từ hung sẽ chuyển thành cát.

Phương pháp cụ thể như sau:

Đối với người thuộc Đông tứ mệnh thì phương Tây tứ là hướng hung. Rất thích hợp để đặt nhà vệ sinh. Phương Tây tứ chỉ hướng tây nam, tây, tây bắc và đông bắc.

Đối với người thuộc Tây tứ mệnh thì phương Đông tứ là hướng hung. Rất thích hợp để đặt nhà vệ sinh. Phương Đông tứ chỉ hướng đông, đông nam, nam, bắc.

Tham khảo thêm bài viết Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời