Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy (2)

Trong phong thủy nhà ở, nhà vệ sinh là nơi chứa chất thải nên không khí thường bị ô nhiễm. Yếu tố quan trọng nhất trong nhà vệ sinh là hệ thống nước chảy đến và chảy đi. Do đó nhà vệ sinh thuộc Thổ. Khi thiết kế nhà vệ sinh cần đặc biệt lưu ý đến phương vị của nó. Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy.

Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy

Nhà vệ sinh cũng cần ứng dụng phong thủy

 

Nhà vệ sinh và phương vị

Nhà vệ sinh không nên thiết kế ở hướng tây nam hoặc đông bắc, chủ về hung. Vì nhà vệ sinh thường xuyên có nước chảy đến và chảy đi. Cho nên Thủy khí rất nặng. Nếu đặt tại 2 phương vị có Thổ khí tương đối vượng là hướng tây nam và đông bắc sẽ dẫn đến hiện tượng Thổ khắc Thủy. Như vậy không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình.

Nhà vệ sinh nên thiết kế ở vị trí chính giữa của ngôi nhà. Có 1 số lý do như sau: Theo ghi chép trong “Lạc thư”  thì vị trí chính giữa thuộc Thổ. Nếu nhà vệ sinh đặt tại vị trí chính giữa của ngôi nhà thì dẫn đến hiện tượng Thổ khắc Thủy, không tốt. Ngoài ra, vị trí này cũng giống như trái tim của người, nó rất quan trọng. Nếu đặt nhà vệ sinh tại nơi này thì vừa không hợp mỹ quan, vừa phạm điều kỵ.

Nhà vệ sinh không nên thiết kế ở hướng nam, vì có Hỏa khí rất nặng. Nên sẽ hình thành cục diện Thủy Hỏa tương dung, không tốt.

Tham khảo thêm bài viết Bố cục phong thủy của phòng khách tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời