Xem phong thủy: Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Nhà họ Chương tại Cối Kê, Tý Ngọ kiêm Quý Đinh, vận 7 xây dựng

Tham khảo dịch vụ xem phong thủy nhà ở hay nhất tại đây!

Đây là trường hợp đặc biệt nhất trong “Trạch đoán” của họ Chương. Vì nó đã vận dụng những tinh hoa của Phong thủy Huyền không một cách tinh tế. Nói chung, nhà này khi vận tinh đến thì chủ vượng cả đinh lẫn tài, lại có hai Thất Xích đến Khảm, phương Khôn không có nước. Nhưng có nhà cao tầng, khi đến vận 8 thì cục thượng sơn, tài vận suy bại.

Nếu nhà này có hai phương khác nhau ghép lại thì lại ảnh hưởng Phong thủy cũng khác nhau. Người ở phương Cấn do 1 5 là thoái khí nên đến khi đến vận 8 tất là vận suy. Người ở phương Càn do vận tinh là Bát Bạch, khi đến vận 8 là vượng khí, địa bàn vượng. Nên người ở phương này tuy vận khí cũng không tốt, nhưng vẫn còn khả quan hơn vận khí của người ở phương Cấn. Người ở phương Đoài do 1 4 đồng cung, nên chắc rằng sẽ thi đỗ vào trường, trong xã hội hiện đại, sẽ thi đỗ trường cao đẳng.

Sau nhà có sông, sông ở phương Càn có cảnh “kiễng chân”. Mà trong cung Càn có sao Tam Bích, 3 là Chấn, là chân. Nên suy đoán người ở phương Càn sẽ bị đau chân.

Trong cung Cấn có Ngũ hoàng, Cửu tử tinh, 9 là Ly, 5 là Thổ. Trong mắt có đất, cũng là Thổ. Nên suy đoán người ở phương Cấn có thể bị đau mặt hoặc bị mù.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời