Nhà hàng xóm trong dương trạch (2)

Nhà hàng xóm xung quanh dương trạch kỵ nhất là có nóc nhà hoặc góc tường đâm thẳng về phía dương trạch. Hình thành nên thế xung xạ với dương trạch theo phong thủy học. Như vậy sẽ tạo nên hình sát như “áp đầu” (chèn ép đầu), “phốc kiên” (đập vai), “mô nhĩ” (sờ tai). Chúng đều mang lại hung họa cho dương trạch.

Nhà hàng xóm trong dương trạch

Nhà hàng xóm trong dương trạch

 

Kiều tinh

Những công trình kiến trúc cao lớn xung quanh dương trạch và cách dương trạch trong vòng 100 bước gọi là kiều tinh. Trong Thiên nguyên ca, Tưởng Đại Hồng nói: “Cao lớn sừng sững gọi là kiều tinh, lầu đài điện các đều như vậy. Hoặc ở bên cạnh, hoặc ở phía xa, có thể hồi phong phản khí. Kiều sát tại phương vượng thì có thể nhận được sự nâng đỡ. Kiều sát chèn ép phương hung thì tử khí quấy nhiễu.”

Kiều tinh có tác dụng phản chiếu đối với khí của cung. Nếu kiều tinh ở phương vượng thì có thể mang phúc khí tới. Nếu ở phương hung thì tai họa có thể giáng xuống đầu. Đối với dương trạch có kiều tinh thì nên coi cung vị kiều tinh làm phi tinh sơn bàn. Cung đối diện với kiều tinh làm phi tinh hướng bàn. Kiến trúc cao lớn ở phạm vi hơn 100 bước thì chỉ cần coi cung vị của nó làm phi tinh sơn bàn là được.

Tham khảo thêm bài viết Môi trường bên trong và bên ngoài của ngôi nhà tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời