Nhà cửa của Ngũ tính

Thuật Ngũ tính tướng trạch là những quy định và cách phán đoán cát hung cho nhà ở. Ứng dụng phương pháp phân loại Ngũ tính và lý luận Ngũ hành sinh khắc. Dựa vào Ngũ tính để đặt tên và phân loại cho việc trổ cửa. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về nhà cửa của Ngũ tính.

Nhà cửa của Ngũ tính

Nhà cửa của Ngũ tính

 

Tuy Ngũ tính trạch đồ đã đưa ra sơ đồ sắp xếp về những tiện nghi trong nhà. Nhưng ngoài những đồ hình đó, vẫn còn những sắp xếp cụ thể hơn nữa. Đặc biệt là phép trổ cửa.

 • Nếu trổ cổng Cung (Cung môn) là đại cát
 • Xây cổng Thương (Thương môn) có lợi cho con cháu
 • Xây cổng Giốc (Giốc môn) thì sướng trước khổ sau
 • Xây cổng Chủy (Chủy môn) thì được làm quan
 • Xây cổng Vũ (Vũ môn) thì đại cát

Về cổng nhà:

 • nếu ngoài Cung trong Vũ sẽ khiến cuộc sống nghèo khổ, gặp nhiều tai họa
 • ngoài Cung trong Thương, được phú quý
 • ngoài Cung trong Giốc, nghèo hèn
 • ngoài Thương trong Chủy, phú quý
 • ngoài Giốc trong Thương, nghèo hèn
 • ngoài Giốc trong Cung, đại hung
 • ngoài Giốc trong Chủy, phú quý
 • ngoài Giốc trong Vũ, phú quý
 • ngoài Chủy trong Cung, thuận lợi về chăn nuôi
 • ngoài Chủy trong Giốc, phú quý
 • ngoài Vũ trong Giốc, phú quý
 • ngoài Vũ trong Chủy, nghèo hèn, chết đột ngột
 • ngoài Vũ trong Cung, hay kiện tụng
 • ngoài Vũ trong Thương, tốt cho con cháu

Phép trổ cửa Ngũ tính (Ngũ tính an môn khai hộ pháp) đã thiết lập phương pháp phán đoán cát hung. Trên cơ sở Ngũ hành sinh khắc giữa Ngũ tính nhân và Ngũ tính môn. Qua đó có thể phán đoán về trạng thái cát hung hợp kỵ giữa Ngũ tính nhân và trong, ngoài cửa. Đồng thời cũng thấy được những ảnh hưởng cát hung khi Ngũ tính nhân ra vào qua Ngũ tính môn.

Tham khảo thêm các khóa học về phong thủy của Vietaa tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời