Nhà cửa của Ngũ tính (2)

Thuật Ngũ tính tướng trạch là những quy định và cách phán đoán cát hung cho nhà ở. Ứng dụng phương pháp phân loại Ngũ tính và lý luận Ngũ hành sinh khắc. Dựa vào Ngũ tính để đặt tên và phân loại cho việc trổ cửa. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về nhà cửa của Ngũ tính.

Nhà cửa của Ngũ tính

Nhà cửa của Ngũ tính

 

Người họ Giốc ra vào Giốc môn thì tiền bạc dư dật, nhưng lại tiêu pha phung phí. Vì thế có số sướng trước khổ sau, là hung. Người họ Giốc ra vào Chủy môn thì sinh được quý tử, khổ trước sướng sau. Người họ Giốc ra vào Vũ môn, tương sinh là cát, tiền của dư dật, được phú quý, đại cát. Người họ Giốc ra vào Cung môn, gặp nhiều tai họa. Người họ Giốc ra vào Thương môn, tương khắc. Gặp nhiều rủi ro, trộm cướp, khiến cuộc sống nghèo khổ, hay ốm đau.

Người họ Chủy ra vào Chủy môn, phú quý, đại cát. Người họ Chủy ra vào Cung môn, phú quý, tiền của dư dật, tốt cho con cháu. Người họ Chủy ra vào Thương môn, hao tốn tiền của. Người họ Chủy ra vào Giốc môn, sướng trước khổ sau. Người họ Chủy ra vào Vũ môn, tất sẽ gặp tai họa, đại hung.

Người họ Cung ra vào Giốc môn, tương khắc tương thương, không tốt. Người họ Cung ra vào Chủy môn, phú quý, tăng nhân khẩu. Người họ Cung ra vào Cung môn, không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo. Người họ Cung ra vào Vũ môn, tương khắc, đại hung.

Người họ Thương ra vào Giốc môn, tương khắc, đại hung. Người họ Thương ra vào Chủy môn, đại hung. Người họ Thương ra vào Cung môn, phú quý, con cháu sung túc, sinh được quý tử. Người họ Thương ra vào Thương môn, đời sống vật chất thiếu thốn. Người họ Thương ra vào Vũ môn, phú quý, tiền của dư dật, đại cát.

Người họ Vũ ra vào Giốc môn, tiền của tích tụ, sinh được quý tử. Người họ Vũ ra vào Chủy môn, tương khắc, bị giam cầm. Người họ Vũ ra vào Thương môn, gặp nhiều tai họa. Người họ Vũ ra vào Vũ môn, phú quý.

Tham khảo thêm bài viết Nhà cửa của Ngũ tính tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời