Ngũ hành: Phép biện chứng đơn giản

Học thuyết âm dương ngũ hành là lý luận duy vật và tư tưởng biện chứng đơn giản của Trung Quốc cổ đại. Nó cho rằng thế giới vật chất được hình thành, phát triển, thay đổi dưới sự tác động của 2 khí âm dương. Năm vật chất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là nguyên tố cơ bản để cấu thành thế giới. Chúng cùng chế ước lẫn nhau. Và luôn ở trong trạng thái thay đổi, vận động không ngừng. Huyền không học trong phong thủy học đã được phát triển trên cơ sở của học thuyết âm dương ngũ hành. Vậy hãy cùng tìm hiểu về ngũ hành: phép biện chứng đơn giản nhé.

Ngũ hành: Phép biện chứng đơn giản

Ngũ hành: Phép biện chứng đơn giản

 

Khái niệm ngũ hành xuất hiện sớm nhất trong Thượng thư – Hồng Phạm. Một là Thủy – nước, hai là Hỏa – lửa, ba là Mộc – cây, bốn là Kim – kim loại, năm là Thổ – đất.

  • nước thấm xuống dưới
  • lửa bốc lên trên
  • cây cong thẳng
  • kim biến đổi
  • đất cấy gặt

Ở đây không chỉ lần lượt quy các sự vật trong vũ trụ về thuộc tính ngũ hành. Mà còn tiến hành phân chia tính chất và đặc trưng của ngũ hành.

  • “Mộc viết khúc trực”: cây có đặc tính sinh trưởng và phát triển lên cao
  • “Hỏa viết viêm thượng”: lửa có đặc tính tỏa nhiệt bốc lên
  • “Thổ viết giá sắc”: đất có đặc tính nuôi dưỡng và hóa dục
  • “Kim viết tòng cách”: kim có đặc tính thuận theo và biến đổi
  • “Thủy viết nhuận hạ”: nước có đặc tính thấm ướt và chảy xuống

Người xưa còn cho rằng, giữa ngũ hành còn tồn tại quy luật tương sinh tương khắc, tương thừa tương vũ. Tương sinh là chỉ giữa hai sự vật có thuộc tính khác nhau có mối quan hệ sinh sôi và thúc đẩy lẫn nhau. Tương khắc là chỉ giữa hai sự vật có thuộc tính khác nhau chế ước, khắc chế và kiềm chế lẫn nhau.

Tham khảo thêm bài viết Quan hệ tương sinh giữa ngũ hành tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời