Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cát hung của nhà ở

Môi trường bên ngoài có ảnh hưởng rất lớn đối với trạng thái cát hung của nhà ở. Theo phong thủy học, người xưa đã tổng kết những nhân tố gây ảnh hưởng này thành “ngoại lục sự”. Tức chỉ đường đi, ao hồ, nhà vệ sinh, chuồng gia súc, chùa miếu và cầu. Trong xã hội hiện nay, phạm vi của ngoại lục sự càng mở rộng hơn nữa. Sau đây sẽ phân tích cát hung dựa trên mười nhân tố chủ yếu là đỉnh núi, dòng nước, nhà hàng xóm, cầu, đường, tường bao, ao nước, tháp, cây cối.

Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cát hung của nhà ở

Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cát hung của nhà ở

Ảnh hưởng của núi

Núi ở xung quanh nhà ở tối kỵ tạo thành thế bức bách với nhà. Khi đó, dù núi hay công trình kiến trúc đó đẹp đẽ đến đâu, cũng coi là hung.

Ảnh hưởng của dòng nước

Dòng nước hình thành thế trực xung, phản cung, chữ bát ngược với nhà ở. Là dòng nước vô tình, chủ hung. Dòng nước có thể ôm vòng bao bọc là dòng nước hữu tình, chủ cát.

Ảnh hưởng của nhà hàng xóm

Tối kỵ bị sống nóc hoặc tường nhà hàng xóm chiếu thẳng vào nhà mình. Sẽ tạo thành hình sát như “ép đầu”, “vỗ vai”, “sờ tai”. Đem lại tai họa cho nhà ở.

Ảnh hưởng của ao nước

Ao nước dùng để tô điểm cho không gian. Nhưng nếu không chú ý đến phương vị sẽ dẫn đến hung hại. Thông thường, trước và sau nhà ở không nên có ao nước. Ao nước tròn, vuông là tốt nhất.

Ảnh hưởng của cầu

Cầu ở gần nhà ở đại kỵ đối diện với nhà ở hoặc cổng chính. Nếu không dễ xảy ra tai họa. Tốt nhất cầu nên ở phương sinh vượng. Không nên ở phương quan, sát, tử, thoái.

Tham khảo thêm bài viết Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cát hung của nhà ở (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời