Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cát hung của nhà ở (2)

Môi trường bên ngoài có ảnh hưởng rất lớn đối với trạng thái cát hung của nhà ở. Người xưa đã tổng kết những nhân tố gây ảnh hưởng này thành “ngoại lục sự”. Tức chỉ đường đi, ao hồ, nhà vệ sinh, chuồng gia súc, chùa miếu và cầu. Trong xã hội hiện nay, phạm vi của ngoại lục sự càng mở rộng hơn nữa. Sau đây sẽ phân tích cát hung dựa trên mười nhân tố chủ yếu là đỉnh núi, dòng nước, nhà hàng xóm, cầu, đường, tường bao, ao nước, tháp, cây cối.

Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cát hung của nhà ở

Môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến cát hung của nhà ở

Ảnh hưởng của tháp

Tháp nên đặt tại phương sinh vượng của nhà ở. Hoặc tại phương vị Nhất Bạch, Tứ Lục, kỵ xuất hiện tại phương Quan Sát. Nếu tháp ở phương vị Văn Xương, là tháp Văn Xương, chủ thi cử đỗ đạt.

Ảnh hưởng của đường đi

Đường đi quanh nhà nên lượn vòng bao bọc. Không nên trực xung, hoặc hình thành thế phản cung với nhà ở. Hoặc có hình chữ bát, chữ nhân, chữ thập, lưỡi kéo, chủ hung.

Ảnh hưởng của cây cối

Cây cối có tác dụng che chắn và thông khí. Hình dạng của cây cối có ảnh hưởng lớn đối với nhà ở. Cây lớn che nóc nhà, trong nhà có cây đơn độc, hai cây lớn ép hai bên nhà đều hung.

Ảnh hưởng của tường bao

Tường bao cũng đem lại ảnh hưởng đến nhà ở. Nếu mở cửa sổ trên tường, tường có chỗ khuyết, tường xây trước rộng sau hẹp, đều hung. Tường hình cánh cung bao bọc, hoặc vuông vức chủ cát.

Ảnh hưởng của chủng loại cây trồng

Chủng loại cây cối khác nhau cũng gây ảnh hưởng đến nhà ở. Trước cửa trồng liễu, chủ người nhà háo sắc, nát rượu. Trồng táo, chủ sinh con thông minh. Trồng trúc nở hoa, chủ trong nhà gặp trộm cướp.

Tham khảo thêm các khóa học về phong thủy tại Vietaa nhé!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời