Mối quan hệ giữa sáu hào và can chi (3)

Nạp giáp là một thuật ngữ của Dịch học. Tức là phối thiên can và địa chi vào quẻ sáu hào. Đồng thời kết hợp với ngũ hành, phương vị. Khiến cho mỗi quẻ, mỗi hào đều mang thuộc tính can chi ngũ hành. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa sáu hào và can chi trong phong thủy học.

Mối quan hệ giữa sáu hào và can chi

Mối quan hệ giữa sáu hào và can chi

Nạp can và nạp chi

Nạp giáp phân thành nạp can và nạp chi. Nạp can là dùng phương thức âm dương đối lập để kết hợp 10 thiên can với 8 quẻ. Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm có vị trí ở số lẻ là can dương. Ất, ĐInh, Kỷ, Tân, Quý có vị trí ở số chẵn là can âm. Càn, Khôn là điểm đầu và điểm kết của âm dương. Do vậy, ta lấy :

  • Giáp Nhâm tượng trưng cho số lẻ kết hợp với Càn
  • Ất Quý tượng trưng cho số chẵn kết hợp với Khôn
  • Canh dương kết hợp với Chấn
  • Tân âm kết hợp với Tốn
  • Mậu dương kết hợp với Khảm
  • Kỷ âm kết hợp với Ly
  • Bính dương kết hợp với Cấn
  • Đinh âm kết hợp với Đoài

8 quẻ kết hợp với 12 chi gọi là nạp chi. Sắp 12 hào của 2 quẻ Càn, Khôn tương ứng với 12 tháng trong năm, đó chính là 12 địa chi. Và Bát quái nạp chi từ đó mà có. Cách kết hợp cũng là phân 12 chi thành 2 nhóm. Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất là chi dương. Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi là chi âm. 4 quẻ dương Càn, Chấn, Khảm, Cấn lần lượt kết hợp với chi dương. 4 quẻ âm Cấn, Tốn, Ly, Đoài lần lượt kết hợp với chi âm theo thứ tự khác nhau. Như vậy là được 8 quẻ nạp giáp.

Đặc điểm lớn nhất của nạp giáp là đều kết hợp các hào trong từng quẻ với can chi và ngũ hành để phát huy mối quan hệ sinh khắc xung hòa của nó. Đó là phép chính trong thuật số thời cổ đại. Nó thường được gọi là phép lục hào.

Tham khảo thêm bài viết Núi Ngũ hành trong phong thủy học tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời