Mối quan hệ giữa sáu hào và can chi (2)

Nạp giáp là một thuật ngữ của Dịch học. Tức là phối thiên can và địa chi vào quẻ sáu hào. Đồng thời kết hợp với ngũ hành, phương vị. Khiến cho mỗi quẻ, mỗi hào đều mang thuộc tính can chi ngũ hành. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa sáu hào và can chi trong phong thủy học.

Mối quan hệ giữa sáu hào và can chi

Mối quan hệ giữa sáu hào và can chi

Thế nào là nạp giáp?

Phép nạp giáp chính là đưa thiên can và địa chi vào quẻ lục hào. Lại kết hợp với ngũ hành và phương vị, để mỗi hào mỗi quẻ đều có thuộc tính can chi ngũ hành. Từ đó dựa vào mối quan hệ kì diệu của chúng để tiến hành dự đoán. Do vậy quan hệ với ngũ hành càng mật thiết hơn. Mà thuộc tính của can chi cũng chuyển sang cho quẻ và hào. Vì thế càng làm cho ý nghĩa của quẻ và hào thêm phong phú.

Phép nạp giáp bắt đầu xuất hiện từ thời nhà Hán. Thời Hán, phép nạp giáp được phân thành hai phái là phép nạp giáp kinh phòng và phép nạp giáp ngu phiên. Phép nạp giáp ngu phiên hiện không hay được dùng. Mà đa phần chỉ dùng phép nạp giáp kinh phòng.

Phép nạp giáp kinh phòng trước tiên phân 64 quẻ thành 8 cung. Tức Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Gọi là “quẻ Bát thuần”. Đồng thời coi Càn Khôn là phụ mẫu, mỗi quẻ thống lĩnh ba nam ba nữ. Bốn quẻ Càn, Chấn, Khảm, Cấn là quẻ dương. Bốn quẻ Khôn, Tốn, Ly, Đoài là quẻ âm. Mỗi quẻ thống lĩnh bảy quẻ trong 64 quẻ. Ngoài quẻ gốc là quẻ chính của cung đó. Bảy quẻ khác lần lượt gọi là Nhất thế, Nhị thế, Tam thế, Tứ thế, Ngũ thế, Du hồn và Quỷ hồn.

Tham khảo thêm bài viết Mối quan hệ giữa sáu hào và can chi (3) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời