Linh thần thôi chiếu và Tam nguyên cửu vận trạch cục

Chính thần và Linh thần là thần vị được hình thành bởi phép nhị phân trong phong thủy học. Phương vị khí đương vượng trong nguyên vận là Chính thần. Vị trí đối diện là Linh thần. Sử dụng đúng Linh thần và Chính thần sẽ khiến cho gia trạch có được đại phúc. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu về Linh thần thôi chiếu và Tam nguyên cửu vận trạch cục.

Linh thần thôi chiếu và Tam nguyên cửu vận trạch cục

Linh thần thôi chiếu và Tam nguyên cửu vận trạch cục

 

Điểm đáng chú ý trong cách cục Linh chính thôi chiếu trong Huyền không phong thủy học là ở việc vận dụng về “thu sơn xuất sát quyết”. Nếu Long thần trong Thủy có thể phối hợp với Linh thần thì tại phương vị Linh thần sẽ có 3 nơi tụ nước. Đó là thủy khẩu, ao, hồ chứa nước. Trạch vận nhà này tất sẽ phát phúc rất nhanh. Đó là Chân linh thủy.

Vận 1: Linh đường tại Ngọ, Đinh, có Thủy. Sơn Tý hướng Ngọ, sơn Quý hướng Đinh, là Chân linh thần thủy.

Vận 2: Linh đường tại Sửu, có Thủy. Sơn Mùi hướng Sửu, là Chân linh thần thủy.

Vận 3: Linh đường tại Dậu, Tân, có Thủy. Sơn Mão hướng Dậu, sơn Ất hướng Tân, là Chân linh thần thủy.

Vận 4: Linh đường tại Tuất, có Thủy. Sơn Thìn hướng Tuất, là Chân linh thần thủy.

Vận 5: 10 năm đầu: Linh đường tại Tuất, Sửu, có Thủy. Sơn Thìn hướng Tuất, sơn Mùi hướng Sửu, là Chân linh thần thủy. 10 năm sau: Linh đường tại Thìn, Mùi, có Thủy. Sơn Tuất hướng Thìn, sơn Sửu hướng Mùi, là Chân linh thần thủy.

Vận 6: Linh đường tại Thìn, có Thủy. Sơn Tuất hướng Thìn, là Chân linh thần thủy.

Vận 7: Linh đường tại Mão, Ất, có Thủy. Sơn Dậu hướng Mão, sơn Tân hướng Ất, là Chân linh thần thủy.

Vận 8: Linh đường tại Mùi, có Thủy. Sơn Sửu hướng Mùi, là Chân linh thần thủy.

Vận 9: Linh đường tại Tý, Quý, có Thủy. Sơn Ngọ hướng Tý, sơn Đinh hướng Quý, là Chân linh thần thủy.

Tham khảo thêm bài viết Huyền Không phi tinh: Người có mệnh thiếu Kim tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời