Lệnh tinh nhập tù: Tọa sơn lập hướng cũng phải xem xét độ dài của địa vận

Mỗi sơn trong 24 hướng đều có địa vận riêng. Khi địa vận qua thì lệnh tinh nhập tù. Dương trạch hoặc âm trạch nhập tù thì cả nhân đinh lẫn tài vận đều suy bại. Đương nhiên, nhập tù cũng có cách hóa giải. Dương trạch nhập tù nếu có con đường trước cửa, âm trạch nếu có dòng nước chiếu huyết thì có thể thoát tù.

Địa vận

Lệnh tinh nhập tù

Lệnh tinh nhập tù

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp tại đây!

Địa cũng có vận vượng vận suy. Nói chung người ta thường gọi số năm vận vượng của một nơi là địa vận. Với mỗi sơn hướng, địa vận đều có một độ dài nhất định về thời gian. Độ dài của thời gian được xác định theo 24 sơn hướng, được quyết định mối quan hệ giữa sao nhập Trung cung  và hướng tinh.

Như sơn Tý hướng Ngọ, vận 1 Nhất Bạch Thủy tinh nhập Trung cung, hướng tinh là 5, ở giữa cách 4 vận. Mỗi vận 20 năm, tổng cộng là 80 năm. Do vậy, địa vận của sơn Tý hướng Ngọ là 80 năm.

Dưới đây là bảng địa vận của 24 sơn hướng:

  1. Sơn hướng: Sơn Tý hướng Ngọ, sơn Nhâm hướng Bính, sơn Quý hướng Đinh. Số năm địa vận: 80
  2. Sơn Ngọ hướng Tý, sơn Bính hướng Nhâm,  sơn Đinh hướng Quý – 100
  3. Sơn Mùi hướng Sửu, sơn Khôn hướng Cấn, sơn Thân hướng Dần – 60
  4. Sơn Sửu hướng Mùi, sơn Cấn hướng Khôn, sơn Dần hướng Thân – 120
  5. Sơn Giáp hướng Canh, sơn Mão hướng Dậu, Sơn Ất hướng Tân – 40
  6. Sơn Canh hướng Giáp, sơn Dậu hướng Mão, sơn Tân hướng Ất – 140
  7. Sơn Càn hướng Tốn, sơn Tuất hướng Thìn,sơn Hợi hướng Tỵ – 160
  8. Sơn Tốn hướng Càn, sơn Thìn hướng Tuất, sơn Tỵ hướng Hợi – 20

Lệnh tinh nhập tù

Nhập tù tức chỉ lệnh tinh nhập Trung cung theo thời điểm. Trong cuộc sống thực tế., cho dù xây nhà hay chôn cát, sơn hướng được lập là Vượng sơn vượng hướng hoặc Thượng sơn hạ thủy. Tác dụng của nó chỉ xảy ra trong thời hạn địa vận . Nếu quá thời hạn này thì hướng tinh nhập tù, nhà ở sẽ suy bại, linh khí của huyết mộ cũng tiêu biến.

Ví dụ vận 1 sơn Tốn hướng Càn, địa vận là 20 năm. Qua vận 1 tức tiến vào vận 2, 2 là vận tinh tại hướng của vận 1, 2 nhập Trung cung tức 2 nhập tù. Như vậy, hướng lập ban đầu đã không còn ý nghĩa.

Nhập tù phân thành 2 trường hợp là Tù đắc vãng và Tù bất vãng. Nếu hướng tinh nhập tù mà là Tù đắc vãng thì cả đinh lẫn tài suy bại, không thể cứu vãn. Nhưng nếu môi trường đẹp thì là Tù bất vãng . Ví dụ như sơn Thìn hướng Tuất trong vận 1, vận tinh 2 tới hướng nhập Trung cung. Hướng Tuất là âm, hướng tinh 2 nhập Trung cung bay ngược, sơn Thìn hướng Tuất vận 1 khi tới vận 2 thì nhập tù. Nhưng nếu phương Khôn của nhà có đường sá hoặc phương Khôn của mộ phần có nước thì đó là Tù bất vãng. Vì hướng tinh cảu phương Khôn là Ngũ hoàng. Ngũ Hoàng ở giữa, có thể thông khí. Cho nên khi nhập tù ở dương trạch, âm trạch thì có thể sử dụng hướng tinh Ngũ hoàng để hóa giải.

Tham khảo dịch vụ tư vấn xem phong thủy tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời