Dạy phong thủy: Kiến thức cơ bản về phái Lý khí

Phái Lý khí chủ yếu dựa vào lý thuyết Âm Dương Ngũ hành, Hà đồ, Lạc thư, Bát quái, tinh tượng… làm cơ sở luận đoán. Đây là một trường phái phong thủy vô cùng phức tạp. Hãy cùng tìm hiểu về kiến thức cơ bản về phái Lý khí nhé!

Kiến thức cơ bản về phái Lý khí

Kiến thức cơ bản về phái Lý khí

Nội dung của phái Lý khí rất linh hoạt và có khả năng ứng dụng thực tế cao. Đây là trường phái chính trong phong thủy hiện đại. Những kiến thức của phái Lý khí rất quan trọng trong việc tìm hiểu về phong thủy. Đây cũng là cơ sở để tìm hiểu về phong thủy hiện đại.

Lý luận của phái Lý khí

Phái Lý khí coi Hà đồ là chủ thể, sau đó phối với Lạc thư. Coi Tiên thiên Bát quái là chủ thể, sau đó phối với Hậu thiên Bát quái. Coi Bát quái, 12 địa chi, Thiên tinh và Ngũ hành là Tứ cương, chú trọng phương vị. Có rất nhiều thế xấu cần kiêng kỵ, lý luận vô cùng phức tạp.

Phái Lý khí chú trọng dùng la bàn để xác định phương hướng. Sơn Dương hướng Dương, sơn Âm hướng Âm, không được nhầm lẫn, để định sinh khắc.

Phái Lý khí là phái phức tạp. Nội dung lý luận dường như bao gồm toàn bộ Dịch lý, Âm Dương, Ngũ hành, Hà đồ, Lạc thư, Bát quái, Tinh tú, Thần sát, Nạp âm, Kỳ môn… Đều là cơ sở và nguyên lý của phái Lý khí.

Kiến thức cơ bản về phái Lý khí

Các môn phái

Phái Lý khí có rất nhiều môn phái. Ngoài các môn phái lớn như Bát trạch, Mệnh lý, Tam hợp, Phiên quái, Huyền không, Ngũ hành… còn có một số môn phái nhỏ. Ví dụ như Tam nguyên, Cửu tinh phi phục… cũng tự lập thành các môn phái riêng.

Ba học thuyết chính của phái Lý khí là Tam nguyên, Tam hợp và Thiên tinh. Tuy có nhiều môn phái nhưng cơ sở lý luận chủ yếu vẫn là ba học thuyết này.

Phái Huyền không phi tinh là môn phái quan trọng trong phái Lý khí. Phân thời không thành Tam nguyên cửu vận. Dựa vào Cửu cung trong Lạc thư để sắp xếp Cửu tinh. Kết hợp Dương trạch với Nguyên vận, tọa hướng Cửu tinh để luận bàn cát hung. Sau đó dựa vào hình thế của Dương trạch để bố cục. Kết hợp với môi trường sơn thủy xung quanh để suy đoán cát hung vượng suy.

Tham khảo thêm bài viết Tìm hiểu nguồn gốc về Hà đồ tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời