Kiến thức cơ bản về địa chi trong tử vi (1)

Cùng với thiên can, địa chi là khái niệm tử vi được nhiều người quan tâm cũng như sử dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp một số kiến thức cơ bản về địa chi theo phong thủy để bạn đọc tham khảo, hiểu rõ hơn về lĩnh vực này nhé.

Kiến thức cơ bản về địa chi trong tử vi

Kiến thức cơ bản về địa chi trong tử vi

Những kiến thức cơ bản về địa chi trong tử vi bao gồm tất cả các phương diện xung, hình, hại hợp và ngũ hành. Thông qua đó có thể dễ dàng hơn trong việc xem tử vi. Thậm chí là xem phong thủy.

1. 12 địa chi là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất Hợi.

2. Địa chi thuộc ngũ hành dương là Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất tức dương chi. Địa chi thuộc ngũ hành âm là Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi tức âm chi.

3. Ngũ hành ứng với địa chi: Dần, Mão – Mộc, Tỵ, Ngọ – Hỏa, Thân, Dậu – Kim, Hợi, Tý – Thủy, Sửu, Thìn – Thổ, Mùi – Tuất – Thổ.

4. Phương vị ứng với địa chi: Mão – phương Đông, Thìn, Tỵ – phương Đông Nam, Ngọ – phương Nam, Mùi, Thân – phương Tây Nam, Dậu – phương Tây, Tuất, Hợi – phương Tây Bắc, Tý – phương Bắc, Sửu, Dần – phương Đông Bắc.

5. Mùa ứng với địa chi: Dần, Mão, Thìn – mùa xuân. Tỵ, Ngọ, Mùi – mùa hạ. Thân Dậu, Tuất – mùa thu. Hợi, Tý, Sửu – mùa đông.

6. Địa chi tương sinh: Dần, Mão – Mộc sinh Tỵ, Ngọ – Hỏa, Tỵ,  Ngọ – Hỏa sinh Tuất, Sửu – Thổ, Thìn, Sửu – Thổ sinh Thân, Dậu – Kim, Mùi, Tuất – Thổ có khi sinh Thân, Dậu – Kim có khi không, Thân, Dậu – Kim sinh Hợi, Tý – Thủy, Hợi – Tý – Thủy sinh Dần, Mão – Mộc.

Tham khảo thêm bài viết Kiến thức cơ bản về địa chi trong tử vi (2) tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời