Khái quát về Ngũ tính nhân trạch đồ

Trong lý luận Ngũ tính tướng trạch, Ngũ tính nhân trạch đồ có vai trò rất quan trọng. Đó là phương pháp lý luận được vận dụng khá nhiều trong thuật Ngũ tính tướng trạch trong phong thủy học.

Khái quát về Ngũ tính nhân trạch đồ

Khái quát về Ngũ tính nhân trạch đồ

Nội dung của Ngũ tính nhân trạch đồ

Mỗi đồ hình gồm hai khối vuông trong và ngoài tạo nên mô hình chữ Hồi (回). Ở giữa có viết các chữ như “Giốc tính nhân trạch đồ”. Có nghĩa là đồ hình nhà người họ Giốc…

Mô thức này được biểu thị bởi mũi tên chỉ phương vị do can chi và Tứ duy tạo thành. Ngũ tính nhân trạch đồ đều có phương vị trên nam dưới bắc, trái đông phải tây. Đó chính là phương hướng cơ bản của đồ hình.

Tầng thứ ba của Ngũ tính nhân trạch đồ là Kiến trừ và thập nhị thần. Tầng thứ tư chủ yếu biểu thị sự cát hung hợp kỳ của Ngũ tính nhân trong mười hai tháng và mười hai phương vị. Lời chiêm đoán căn cứ vào mối quan hệ tương ứng giữa mười hai địa chi với tháng và phương vị. Được đặt ở góc tây của đồ hình.

Ứng dụng của Ngũ tính nhân trạch đồ

Khi nghiên cứu, chúng ta sẽ biết rằng mô thức này chính là tài liệu tham khảo. Để Ngũ tính nhân lựa chọn tháng và phương vị thích hợp để xây dựng nhà ở. Đồng thời cũng chỉ ra những tháng và phương vị không nên lựa chọn. Và hậu quả nếu xây dựng tại những phương vị đó.

Qua Kiến trừ, vị trí của thập nhị thần của mỗi họ trong Ngũ tính trach đồ và những điểm cát hung hợp kỵ trong chọn đất chọn tháng tương ứng với đó. Có thể thấy rằng, Ngũ tính nhân làm nhà tại những tháng và phương vị tương ứng với Thiên cương, Hà khôi sẽ gặp phải tai họa. Đó cũng là chuẩn mẫu trong quan niệm Âm Dương chiêm bốc thời bấy giờ.

Vì vậy đây là dạng đồ hình được tạo dựng để đưa ra thời gian và phương vị tốt nhất để Ngũ tính nhân tham khảo trong việc dựng nhà. Dựa vào mô thức này có thể phán đoán được trạng thái cát hung trong việc chọn thời gian và chọn đất.

Tham khảo thêm bài viết Phương cát hung cao tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời