Khái quát về Ngũ tính gia trạch

Ngũ tính gia trạch đồ có tầm quan trọng tương đương với Ngũ tính nhân trạch đồ. Bố cục của nó cũng giống như bố cục của Nhân trạch đồ. Nó thể hiện tên của công trình, tọa độ của phương vị, tháng kiến tạo và thập nhị thần. Có ý nghĩa như một sơ đồ bố cục nhà ở. Đồ hình này sẽ cung cấp phương pháp sắp xếp thời gian phù hợp với quy tắc của nhà ở. Căn cứ vào phương vị cơ bản của ngũ tính trạch.

Khái quát về Ngũ tính gia trạch

Khái quát về Ngũ tính gia trạch

 

Nội dung của Ngũ tính gia trạch đồ

Ngũ tính gia trạch đồ là một đồ hình quan trọng tương ứng của Ngũ tính nhân trạch đồ. Bố cục của nó cũng giống như bố cục của Nhân trạch đồ.

Chúng cũng được chia làm bốn tầng. Xếp lần lượt từ trong ra ngoài.

Tầng trong cùng là tên của đồ hình, như “Giốc gia trạch đồ” …

Tầng thứ hai ghi chú về các công trình cơ bản trong nhà ở. Chủ yếu liên quan đến sự phân bố phòng chính và những tiện nghi trong nhà.

Tầng thứ ba là tọa độ của hai mươi tư phương vị. Nhưng có một số quẻ Tứ duy được biểu thị bằng Bát quái.

Tầng thứ gồm hai nội dung:

  • thứ nhất là tháng kiến tạo tương ứng với tám thiên can
  • thứ hai là thập nhị thần tương ứng với mười hai địa chi

Ứng dụng của Ngũ tính gia trạch đồ

Ngũ tính gia trạch đồ là một sơ đồ bố cục mặt phẳng của nhà ở. Tác dụng của đồ hình này là:

  • xác định vị trí sắp đặt các tiện nghi trong nhà
  • đưa ra thời gian hợp lý để tiến hành tu sửa theo các phương vị cơ bản
  • xác định phương vị của thập nhị thần trong các gia trạch của Ngũ tính

Sở dĩ đồ hình coi trọng thập nhị thần là do có liên quan trực tiếp đến những điều kiêng kỵ đối với các vị thần gia trạch trong truyền thống.

Tham khảo thêm các khóa học về phong thủy của Vietaa tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời