Học thuyết Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Ngũ hành tức chỉ vật chất phổ biến trong tự nhiên. Đó là Kim (kim loại), Mộc (cây cối), Thủy (nước và chất lỏng nói chung), Hỏa (lửa), Thổ (đất đai). Và quy luật vận động của chúng. “Ngũ” trong học thuyết Ngũ hành chỉ vật chất hoặc nguyên tố cơ bản cấu thành thế giới. Là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. “Hành” chỉ quy luật vận động, thay đổi của vật chất này và mối liên hệ giữa chúng.

Học thuyết Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Sự hình thành khái niệm Ngũ hành

Khái niệm Ngũ hành xuất hiện lần đầu tiên trong “Thượng thư – Hồng phạm”. Ngũ hành, thứ nhất gọi là Thủy, thứ hai gọi là Hỏa, thứ ba gọi là Mộc, thứ tư gọi là Kim, thứ năm gọi là Thổ.

“Hồng phạm” coi các sự vật trong vũ trụ đều thuộc Ngũ hành. Đồng thời còn khái quát về tính chất của Ngũ hành.

  • Thủy có đặc tính ẩm ướt, hướng xuống
  • Hỏa có đặc tính tỏa nhiệt, hướng lên
  • Mộc có đặc tính sinh trưởng, phát triển
  • Kim có đặc tính lạnh lẽo, biến đổi
  • Thổ có đặc tính sinh trưởng, phát triển

Học thuyết Ngũ hành quy nạp thế giới khách quan là do năm yếu tố cơ bản nhất này cấu thành. Sự phát triển và thay đổi của các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên đều là kết quả của quá trình vận động không ngừng và tác động tương hỗ của năm nguyên tố này.

Sự tác động tương hỗ, đối lập, phụ thuộc và chuyển hóa giữa 5 yếu tố này là quy luật, nguyên nhân “sinh diệt” của vạn vật trong vũ trụ. Quan niệm này đơn giản nhưng lại thuộc chủ nghĩa duy vật.  Rất giống với quy luật trong “Bảng chu kỳ nguyên tố” và quy luật “bảo toàn vật chất” của khoa học hiện đại.

Tham khảo các khóa học về phong thủy tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời