Học thuyết Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Ngũ hành tức chỉ vật chất phổ biến trong tự nhiên. Đó là Kim (kim loại), Mộc (cây cối), Thủy (nước và chất lỏng nói chung), Hỏa (lửa), Thổ (đất đai). Và quy luật vận động của chúng. “Ngũ” trong học thuyết Ngũ hành chỉ vật chất hoặc nguyên tố cơ bản cấu thành thế giới. Là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. “Hành” chỉ quy luật vận động, thay đổi của vật chất này và mối liên hệ giữa chúng.

Học thuyết Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Ngũ hành: Quan điểm về vật chất của Trung Hoa cổ đại

Ngũ hành tương sinh

Kim sinh Thủy: Kim khí ấm áp trơn nhuận, luyện Kim có thể biến thành Thủy. Vì vậy Kim sinh Thủy.

Thủy sinh Mộc: Thủy có tính chất ẩm ướt, thúc đẩy sự sinh trưởng của Mộc. Vì vậy Thủy sinh Mộc.

Mộc sinh Hỏa: Mộc có Hỏa ẩn bên trong, Mộc cọ xát có thể sinh Hỏa. Vì vậy Mộc sinh Hỏa.

Hỏa sinh Thổ: Hỏa có thể đốt cháy cây cối, sau khi cháy cây cối biến thành tro bụi. Vì vậy Hỏa sinh Thổ.

Thổ sinh Kim: Kim ẩn trong Thổ, Thổ tích tụ thành núi, trong núi có đá, trong đá có Kim. Vì vậy Thổ sinh Kim.

Ngũ hành tương khắc

Kim khắc Mộc: Dao làm bằng kim loại có thể dùng để chặt cây cối. Vì vậy Kim khắc Mộc.

Mộc khắc Thổ: Rễ cây ăn sâu trong lòng đất, có thể làm đất bị xốp ruỗng. Vì vậy Mộc khắc Thổ.

Thổ khắc Thủy: Thủy nhiều có thể dùng Thổ để ngăn chặn. Vì vậy Thổ khắc Thủy.

Thủy khắc Hỏa: Thủy có thể dập tắt Hỏa. Vì vậy Thủy khắc Hỏa.

Hỏa khắc Kim: Hỏa có thể nung chảy kim loại. Vì vậy Hỏa khắc Kim.

Sự tương sinh tương khắc của học thuyết Ngũ hành cũng như thuyết Âm Dương là hai mặt không thể tách rời của sự vật. Chúng luôn nương tựa vào nhau và chuyển hoán lẫn nhau.

Tham khảo các khóa học về phong thủy tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời