Học phong thủy: Suy đoán cát hung

Suy đoán cát hung chính là tiến hành phán đoán cát hung cho nhà ở theo kết quả của phi tinh bàn. Chủ yếu có ba hình thức:

  • Thứ nhất: Suy đoán theo mối quan hệ của thời vận và Ngũ hành.
  • Thứ hai: Suy đoán theo mối quan hệ giữa môi trường và tinh bàn.
  • Thứ ba: Suy đoán theo mối quan hệ giữa sơn phi tinh và hướng phi tinh.

Suy đoán cát hung: Suy đoán theo mối quan hệ giữa thời vận và ngũ hành

Suy đoán cát hung: Suy đoán theo mối quan hệ giữa thời vận và ngũ hành

Suy đoán cát hung: Suy đoán theo mối quan hệ giữa thời vận và ngũ hành

 

Trong phán đoán về thời vận và Ngũ hành sinh khắc thì suy đoán về thời vận là nội dung chính. Còn suy đoán và Ngũ hành khắc sinh là phần phụ . Suy đoán về thời vận lại chia thành 2 phương diện là đắc vận và thất vận. Hay nói một cách cụ thể, nếu sao nào đó đương vận thì ta là nó sinh ra, Cát. Mà ta bị nó khắc cũng Cát. Vì được sinh bởi vượng tinh thì đương nhiên là tốt. Còn bị khắc bởi vượng tinh thì chứng tỏ ta suy khí. Vượng khí khắc suy khí thì đương nhiên là tốt.

Như vây, 7 sơn Mão hướng Dậu, hai phi tinh sơn hướng là 3 và 7,3 là sơn tinh, 7 là hướng tinh. Mối quan hệ của chúng là Thất Xích Kim khắc Tam Bích Mộc. Vì  là vượng khí, 3 là khí suy tử. Vượng khí khắc suy khí nên là Cát. Nếu sao sinh ra ta là suy tinh thì ta hung, sao khắc ta mà suy tinh thì ta càng hung.

Do vậy, trong Phong Thủy Huyền Không, cát hung suy vượng của trạch mệnh thay đổi theo tình hình sao nhập Trung đáo hướng.  Đáo sơn đáo hướng tức chỉ sao nhập Trung vừa bay đến vị trí sơn tinh của sơn, lại bay đến vị trí hướng tinh của hướng. Nếu được Vượng sơn vượng hướng (tức đáo sơn đáo hướng) thì toàn trạch đều vượng. Nếu được Thượng sơn hạ thủy thì toàn trạch đều suy. Thượng sơn hạ thủy tức chỉ sao nhập trung bay đến vị trí hướng tinh của sơn và vị trí sơn tinh của hướng. Việc suy đoán Ngũ hành sinh khắc được vận dụng dưới tiền đề đắc vận, thất vận.

Tham khảo khóa học phong thủy sơ cấp với chuyên gia tại đây !

Suy đoán cát hung: Suy đoán kết hợp môi trường với tinh bàn

Suy đoán cát hung: Suy đoán kết hợp môi trường với tinh bàn

Suy đoán cát hung: Suy đoán kết hợp môi trường với tinh bàn

 

Muốn suy đoán cát hung của ngôi nhà, chỗ ở thì phải kết hợp cách cục của môi trường sơn thủy với phi tinh bàn để đánh giá một cách tổng hợp. Và không được coi một phương diện nào đó mà coi nhẹ phương diện kia.

Môi trường sơn thủy tồn tại một cách khách quan chính là cơ sở để suy đoán. Môi trường sơn thủy đẹp, nếu tinh bàn cũng là cách cục Vượng sơn vượng hướng thì đó quả là nơi lý tưởng xây nhà, đặt mộ. Môi trường sơn thủy xấu thì cho dù tinh bàn là cách cục Vượng sơn vượng hướng cũng không được coi là địa điểm đẹp. Môi trường sơn thủy đẹp nhưng tinh bàn không đẹp. Như Thượng sơn hạ thủy, phản ngâm phục ngâm hoặc xuất quẻ kỵ tuyến, gặp giờ năm hung sát,… Phải điều chỉnh quẻ tượng theo môi trường sơn thủy hoặc chính hướng, hoặc kiêm hướng, hoặc lấy Thành môn. Hoặc dùng trong trường hợp đặc biệt, thâm chí bỏ đi không dùng.

Trong khảo nghiêm thực tế cho thấy, có thể căn cứ theo môi trường sơn thủy để xác định quẻ bàn. Căn cứ vào đất để chọn vật liệu. Căn cứ vào cự ly để chọn đất. Theo đó, tiến hành điều chỉnh theo tinh bàn. Ngoài ra, các hình thái của thực vật ở xung quanh ngôi nhà cũng có thể coi là cơ sở để phán đoán. Như “Ngoại lục sự” trong phong thủy chỉ hình thái của núi. Độ quanh co của dòng nước, độ thẳng cong của đường đi. Độ nghiêng thẳng của cây, độ cao thấp của cầu hướng của sa, độ dốc của vách đá. Độ trong đục của ao nước… Đều có thể coi là cơ sở khách quan để suy đoán.

Tham khảo ứng dụng xem phong thủy miễn phí tại đây!

 

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời