Học phong thủy: 30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở (1)

30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở

“Dương trạch tam thập tắc” là 30 quy tắc phán đoán cát hung quan trọng xây dựng dương trạch của phái Huyền Không học, tác giả là Trần Niệm Cù. Những quy tắc này đã được rất nhiều học giả Huyền Không chứng minh là đúng đắn. Bởi vậy, chúng có tính linh nghiệm rất cao.

Nông thôn và thành thị tuân thủ theo những quy tắc khác nhau

30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở

30 quy tắc phán đoán cát hung trong xây dựng nhà ở

Nơi cư dân sinh sống phân thành 2 loại thành thị và nông thôn. Đối với vùng nông thôn do rộng rãi, thoáng đãng nên khi lập hướng xây nhà nếu được sơn thủy hữu tình là cát. Còn ở thành phố lớn, là nơi đông đúc, tuy khó có được chân thủy, song cũng có thể dựa có sự lồi lõm, cao thấp khác nhau của các tòa nhà xung quanh. Hay cũng có thể dựa vào độ rộng hẹp khác nhau, hoặc thẳng hoặc cong của đường đi. Theo nguyên tắc “cao 1 tấc là sơn, thấp 1 tấc là thủy” của Huyền không học, có thể xem những nơi rộng rãi, hoặc thấp lõm hoặc, đường cái làm hư thủy, còn coi những thứ cao lớn như công trình kiến trúc nhô ra, hay tòa nhà cao vút làm sơn.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, tốc độ nông thôn đô thị hóa ngày càng nhanh chóng, các nông thôn hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều nhà cao tầng, chẳng khác nhau gì thành phố lớn. Bởi vậy, đối với những vùng đất nông thôn này, cũng nên tuân thủ quy tắc giống như thành phố. Tức là lấy nhà cao lớn làm sơn, đường cái làm nước để suy luận. Còn đối với vùng núi nghèo nàn, lạc hậu thì nên suy đoán dựa vào cách cục chân sơn chân thủy. Thông thường dương trạch tại thành phố có được cách cục “sơn thủy vượng khí” thì tốc độ phát phúc phát quý sẽ nhanh hơn nhiều so với khu vực nông thôn.

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời