Hình thế của Thủy thành ngũ tinh

Sơn có hình cục là Loan đầu. Thủy có hình cục là Thủy thành. Thủy thành chính là hình thế do môi trường dòng nước bao bọc quanh nơi lai long kết huyệt tạo thành. Dưới đây là bài viết giới thiệu về hình thế của Thủy thành ngũ tinh.

Hình thế của Thủy thành ngũ tinh

Hình thế của Thủy thành ngũ tinh

 

Ngũ tinh Thủy thành

Các nhà phong thủy học cho rằng: Sinh khí gặp gió thì tán, gặp nước thì dừng. Dòng nước có thể chặn long mạch và làm sinh khí tích tụ.

Do đó, dòng nước chảy uốn lượn chính là biểu tượng long mạch kết huyệt. Hình thế Thủy thành đẹp nhất là kiểu bao bọc. Nếu là kiểu hình cánh cung ngược thì xấu.

Các nhà phong thủy đã dựa theo hình thế mà phân Thủy thành làm 5 loại hình. Đồng thời dựa vào hình dáng của chòm sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà đặt tên. Coi Kim, Thủy, Thổ thành là cát. Còn Mộc, Hỏa thành là hung.

  • Kim thành bao bọc và ôm ấp. Chủ về của cải dồi dào, gia đình đầm ấm yên vui. Kỵ thế cánh cung ngược.
  • Thủy thành uốn lượn như rắn bò. Chủ về quyền cao chức trọng, tiếng tăm vang dội. Kỵ có thủy khẩu chiếu thẳng.
  • Mộc thành chảy xối xả tới. Chủ về gia đình ly tán, gia cảnh bần hàn. Cả gia trạch và mồ mả đều không được yên.
  • Hỏa thành giao nhau hoặc tạo góc nhọn. Chủ về bệnh tật, kiện tụng, tù tội.
  • Thổ thành vuông vức mà có cát có hung.

Vì vậy, trong Ngũ hành thì Kim, Thủy thành do có thể uốn lượn nên được coi là đất đẹp. Mộc, Hỏa thành đó có thể chiếu thẳng hoặc có góc nhọn nên khó trở thành nơi có đất đẹp. Còn Thổ thành thì có cát có hung. Nếu uốn lượn thì đẹp, chiếu thẳng thì xấu. Có thể thấy, phon thủy thường căn cứ vào thế chảy của dòng nước trên mặt đất để luận bàn cát hung.

Ngũ tinh bối thành

Ngũ tinh bối thành tức các dòng nước đều không hướng về phía mình. Trong địa lý thường dựa vào hình thế này của dòng nước để định cát hung. Chỉ có Mộc tinh là bán cát, còn lại đều là cách cục đại hung.

Tham khảo thêm các khóa học về phong thủy tại Vietaa!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời