Hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch

Hệ thống hai mươi tư cát tinh, hung tinh theo quan niệm phổ biến hiện nay bao gồm: Long Lâu, Ngọc Diệp, Bát Vũ, Đế Tọa, Loan Giá, Thiên Điếu, Phượng Các, Kim Sương, Quỷ Kiếp, Tướng Quân, Công Tào, Thiên Cương, Bảo Điện, Kim Chi, Viêm Liệt, Long Trì, Đế Liễn, Thiên Sát, Bảo Cái, Ngọc Ấn, Kiếp Sát, Hoa Cái, Trực Phù, Địa Sát. Dưới đây, Phong thủy Vietaa sẽ giới thiệu bài ca quyết về hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch.

Hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch

Hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch

 

Hai mươi tư Thiên tinh

Theo quan niệm của người Trung Quốc cổ đại, sự vận hành của mặt trời, mặt trăng, các vì sao đều không chỉ là những hiện tượng thiên nhiên. Cả sự xuất hiện của mây, gió, sấm, chớp cũng vậy. Chúng có liên quan mật thiết đến các sự vật trên trần gian, đạo trời. Và con người có mối liên hệ qua lại hết sức khăng khít.

Người Trung Quốc có lịch sử quan sát thiên tượng rất lâu đời. Và cũng bảo tồn được một khối lượng khổng lồ những tài liệu thiên văn học. Thể hiện sự quan tâm của con người với đạo trời.

Các nhà phong thủy thời cổ đại đã chọn ra hai mươi tư vì sao trong số các thiên thể để kết hợp với hai mươi tư sơn. Tạo nên Thiên tinh bàn gồm hai mươi tư ngôi. Thiên tinh có hung có cát. Hai mươi tư sơn cũng có hung có cát. Tương truyền, hai mươi tư Thiên tinh là do Lại Văn Tuấn đời Tống sáng lập. Tác phẩm “Thôi quan thiên” của ông chính là xuất phát từ hai mươi tư Thiên tinh để bàn luận về trạng thái cát hung của long, huyệt, sa và thủy.

Tham khảo thêm bài viết Hai mươi tư sơn hướng có thể phán Âm Dương, luận cát hung tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời