Hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch (2)

Hệ thống hai mươi tư cát tinh, hung tinh theo quan niệm phổ biến hiện nay bao gồm: Long Lâu, Ngọc Diệp, Bát Vũ, Đế Tọa, Loan Giá, Thiên Điếu, Phượng Các, Kim Sương, Quỷ Kiếp, Tướng Quân, Công Tào, Thiên Cương, Bảo Điện, Kim Chi, Viêm Liệt, Long Trì, Đế Liễn, Thiên Sát, Bảo Cái, Ngọc Ấn, Kiếp Sát, Hoa Cái, Trực Phù, Địa Sát. Dưới đây, Phong thủy Vietaa sẽ giới thiệu bài ca quyết về hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch.

Hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch

Hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch

La bàn và hai mươi tư Thiên tinh

Do dòng lưu truyền khác nhau nên hai mươi tư Thiên tinh cũng có những hệ thống tên gọi khác nhau. Mỗi dạng la bàn khác nhau cũng có cách sắp xếp khác nhau.

Hai mươi tư Thiên tinh trong “Thôi quan thiên” của Lại Văn Tuấn là: Thiên Đế. Dương Quang. Thiên Đạo. Thiên Trù. Thiên Thị. Thiên Bội. Thiên Uyển. Thiên Mệnh. Thiên Quan. Thiên Cương. Thái Ất. Thiên Bình. Thiên Vi. Thiên Mã. Thiên Trụ. Thiên Thường. Thiên Việt. Thiên Quan. Thiên Hán. Thiếu Vi. Thiên Ất. Thiên Khôi. Thiên Cứu. Thiên Hoàng.

Hai mươi tư Thiên tinh trong Huy bàn gồm: Thiên Phụ. Thiên Lũy. Thiên Hán. Thiên Trù. Thiên Thị. Thiên Bội. Thiên Uyển. Thiên Hành. Thiên Quan. Thiên Cương. Thái Ất. Thiên Bình. Thái Vi. Thiên Mã. Nam Cực. Thiên Thường. Thiên Việt. Thiên Quan. Thiên Hoàng. Thiếu Vi. Thiên Ất. Thiên Khôi. Thiên Cứu. Thiên Hoàng.

Hai mươi tư Thiên tinh trên là bàn của Đài Loan và Hồng Kông sản xuất gồm: Long Lâu, Ngọc Diệp, Bát Vũ, Đế Tọa, Loan Giá, Thiên Điếu, Phượng Các, Kim Sương, Quỷ Kiếp, Tướng Quân, Công Tào, Thiên Cương, Bảo Điện, Kim Chi, Viêm Liệt, Long Trì, Đế Liễn, Thiên Sát, Bảo Cái, Ngọc Ấn, Kiếp Sát, Hoa Cái, Trực Phù, Địa Sát.

Hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch

Hai mươi tư Thiên tinh đường vận

Có một số thầy phong thủy khi sử dụng la bàn thường dùng nguyên vận, Thiên tinh. Còn có một số phương pháp sắp xếp là biến đổi theo vận.

Hai mươi tư sơn phối với Thiên tinh lại có một phương pháp sắp xếp khác. Đó là sắp xếp theo nguyên vận. Từ năm 2004 đến năm 2023 là vận 8 Hạ nguyên. Thiên tinh thay đổi theo nguyên vận.

Ví dụ: Coi Long Lâu là Thiên tinh chủ vận. Đến vận 8 thì Long Lâu sắp ở sơn Cấn.

Tham khảo thêm bài viết Hai tư cát tinh và hung tinh trong Dương trạch tại đây!

Facebook Comments

Posted by Minh Loan

Trả lời